← Tillbaka

Lärarlett lärande
Höstmöte för fortbildningssamordnare

Jamtli historieland, Lignellsalen, Östersund
29 september 2016

Välkommen till Östersund och Jamtli
Målgrupp Fortbildningssamordnare för läkare i primärvården

 

Program

10.00 Inledning

10.15 Tankar om fortbildning, Anna Granevärn primärvårdschef

10.30 Laget runt, vad har hänt sedan sist?

11.30 Att ordna lokala kurser, Lena Lilja ST-studierektor

12.00 Lunch

13.30 Läkarförbundets och SFAM´s arbete för bättre fortbildning, Per Wahlstedt SLF, Gösta Eliasson SFAM, Hanna Åsberg ordförande SFAM

14.30 Kaffe

15.30 Övriga frågor, avslutning, nästa möte

 

 

 

 

 

Välkomna!


Birgitta Wärdell och Karin Alverlind                                    Gösta Eliasson
Fortbildningsamordnare                                                        SFAM:s fortbildningsråd         


Ladda ner inbjudan här

Huvudarrangör

Karin Alverlind och Birgitta Wärdell, fortbildningssamordnare i Jämtland/ Härjedalen i samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin.

Kontaktpersoner

Anmälan karin.alverlind@regionjh.se, (mobil 070-349 44 45), senast 31 augusti 2016, ange ev. specialkost.

Sista anmälningsdag

31 augusti 2016

Kostnad

Vårdval Region Jämtland Härjedalen står för konferenskostnaden.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.