← Tillbaka

Forskning och kvalitetsarbete
Från kinetik till klinik – kurs i klinisk farmakologi enligt b3-målet

Gullbergsvass konferenscenter i Göteborg (6 min till fots från Centralstationen).
18-20 oktober, 2017, 3 dagar

Målgrupp
Kursen riktar sig till kliniskt verksamma ST-läkare och specialister. Vi tar upp frågor
som utgör ST-läkares delmål b3 avseende effektiv användning av läkemedel i klinisk
vardag. Även enstaka frågeställningar från delmålen a2 (etik, mångfald och jämlikhet)
och a5 (medicinsk vetenskap) berörs.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen består av föreläsningar och seminarier med utrymmen för reflektion,
erfarenhetsutbyte och diskussion. Deltagarna är välkomna att ta med sig
frågeställningar från sin egna kliniska vardag.

Följande ämnen tas upp:
Dag 1: Kliniskt viktiga farmakokinetiska koncept, terapeutisk läkemedelsmonitorering,
patientegenskaper som styr farmakokinetiken (med tyngd på njurfunktionen),
läkemedelsinteraktioner.
Dag 2: Läkemedelsvärdering, samhällsfarmakologi och ekonomiska frågor,
biverkningar, läkemedelsmissbruk, läkemedel under graviditet och amning, pediatrisk
klinisk farmakologi.
Dag 3: Behandling av äldre med läkemedel, miljöaspekter, farmakologiska perspektiv på
användningen av antibiotika, informationssökning, forskningsperspektivet (med
behandling av benskörhet som exempel).

Administrativt
Vi planerar för 15-20 deltagare. 
Ansökan skickas till kursledaren Holger Kraiczi, holger.kraiczi@vgregion.se. Vänligen
ange din kliniska specialitet, ditt arbetsställe och en fakturaadress med ansvarsnummer.

Huvudarrangör

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Medverkande

Kursen ges av läkare på Klinisk farmakologi vid Läkemedelsenheten SU/Sahlgrenska universitetssjukhuset samt lektorer på Göteborgs Universitet.

Kontaktpersoner

Holger Kraiczi, holger.kraiczi@vgregion.se

Sista anmälningsdag

11 juni 2017

Kostnad

Avgiften är 6000 kr utan moms och täcker fika x 2 samt lunch. Deltagare ombesörjer resa och övernattning.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.