← Tillbaka

För kalendariet
Dermatoskopi – endagskurs i Göteborg 18 februari 2018

Göteborg, Scandic Crown
18 mars 2018

Målet med denna heldagsutbildning är att deltagaren skall lära sig att känna igen de vanligaste och viktigaste dermatoskopiska fynden i både godartade och elakartade, melanocytära och icke-melanocytära hudtumörer. Deltagaren kommer därmed också att öka sin diagnostiska säkerhet vid bedömning av oklara hudlesioner för att inte missa hudcancer samtidigt som man kan minska på antalet onödiga excisioner av benigna hudförändringar.

Mer information finns på kursens hemsida.

Huvudarrangör

Dr John Paoli

Kostnad

6495 kronor inkl lunch samt fika fm och em

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Kursen har inga uppgivna bindningar eller jävsförhållanden.