← Tillbaka

För kalendariet
Berätta för livet! Om narrativ medicin och personcentrerad vård. Växjö 13-14 november 2018.

Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14
13-14 november, 2018, 2 dagar

Berätta för livet - om narrativ medicin och personcentrerad vård.

Vad spelar människans berättelser för roll för vård och hälsa? Vad kan humaniora, medicin, vårdvetenskap och samhällsvetenskap lära av varandra och hur kan medicinsk humaniora bidra till en ökad helhetssyn i vården och i mötet med patienten och dess närstående?

Välkommen till konferensen: Berätta för livet - om narrativ medicin och personcentrerad vård.

När: 13-14 november med start kl 12.00

Var: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14

Konferensen riktar sig till vårdpersonal, forskare och studenter och övriga med intresse för ämnet.

Konferensen anordnas av Region Kronoberg och Linnéuniversitetet genom samarbete med styrgruppen för Hälsa, humaniora och medicin. Samverkan har sin grund i ämnesområdet medicinsk humaniora, som bland annat handlar om ett helhetsperspektiv på vård och hälsa, medicinsk etik, kunskapssyn, socialmedicinska frågor, sjukdomsbegrepp, existentiella frågor, berättande och tolkande och professionell hållbarhet.

Mer information och anmälan kommer senare.

Huvudarrangör

Region Kronoberg och Linnéuniversitetet

Kontaktpersoner

Bodil Edvardsson maito:bodil.edvardsson@kronoberg.se