← Tillbaka

För kalendariet
Balintgrupp via internet

Via internet
8 september 2018

Intresserad av Balintgrupp via internet?

Målgrupp: Specialistläkare allmänmedicin verksamma inom Sverige, oberoende bostadsort.

Starttid: 2018-09-08
10 platser

Intresseanmälan:  balintinternetgroup@gmail.com

Balintledare: Anders Birr och Dorte Kjeldmand

Mer information om nätverket för Balintverksamhet 

Huvudarrangör

SFAM:s nätverk för balintverksamhet

Kontaktpersoner

mailto:balintinternetgroup@gmail.com