← Tillbaka

Lärarlett lärande
Avancerad kurs i behandling av ben & fotsår

Stockholm centralt
24 oktober 2017

Alla yrkesgrupper i vården, i högsta grad även läkare, kommer i kontakt med bensårspatienten. Det kan ibland finnas en osäkerhet om vem som har ansvaret för handläggningen och ställningstaganden till diagnostik och behandling. Det har sagts att bensår är ”tillståndet som alla möter men som ingen riktigt kan”. Behandlingsresultaten är dock direkt beroende av kompetensen hos handläggande läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska och äldrevårdspersonal. Även fotvårdsspecialister möter bensårspatienterna. För att ge rätt behandling är det avgörande att en etiologisk diagnos ställs, d.v.s. att man fastställer vilken typ av bensår det är fråga om i det enskilda fallet. Ben- och fotsår är symtom på underliggande sjukdom som oftast är av cirkulatorisk natur. Man styr behandlingen efter vilken typ av sår det är fråga om. Det existerar således inte en ”universalbehandling” som är rätt för alla typer av ben- och fotsår, oavsett etiologi, utan behandlingen avpassas för varje patient.Den absoluta majoriteten av ben- och fotsår kan läkas med korrekt behandling. Detta och annat lärs ut under Avancerad kurs i behandling av ben- & fotsår.

Huvudarrangör

Expo Medica

Medverkande

Mats Bjellerup Docent Enheten för hudsjukdomar Helsingborgs lasarett

Kontaktpersoner

Per Persson per.persson@expomedica.se

Kostnad

3400 kr Boka tidigt-pris -2950 kr tom. 10/8 För-eftermiddags fika, lunch, kursdokumentation och kursintyg ingår.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.