← Tillbaka

Lärarlett lärande
Är vi på rätt väg med våra insatser mot alkoholproblem?

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
27 maj 2016

Kostnad

1250 kr

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.