← Tillbaka

För kalendariet
Anmälan till Provinsialläkarstiftelsens höstkurser senast 15 juni

Karlskrona och Stockholm
15 juni 2018

 
P R O V I N S I A L L Ä K A R S T I F T E L S E N
 
FORTBILDNINGSKURSER FÖR DISTRIKTSLÄKARE HÖSTEN 2018
 
 
1.  Kardiologi för allmänläkare
Datum och plats: 24 - 25 september i Karlskrona
Kursledare: Distrikstläkare Christer Olofsson, Andreas Borsiin ST-läkare, Thoraxcentrum Karlskrona, överläkare Mikael Ringborn, Thoraxcentrum Karlskrona, Överläkare Malin Persson,Thoraxcentrum Karlskrona
 
2. Äldrepsykiatri och demensvård i primärvården
Datum och plats:15 – 16 oktober i Karlskrona
Kursledare: Distrikstläkare Christer Olofsson och överläkare Elizabeth Aller

3. Symtombehandling i palliativt skede
Datum och plats: 5 – 6 novemberi Stockholm
Kursledare: Distriksläkare Inger Fridegren m.fl.
 
4. Idrottsortopedi
Datum och plats: 7 – 8 november i Stockholm
Kursledare: Dr Björn Engström, Capio Artro Clinic, Stockholm, Dr Anders Valentin, Elisabethsjukhuset, Uppsala och distrikstläkare Sandra af Winklerfelt, (moderator) 

För att läsa om kurserna klicka på länken: http://www.trippus.net/ProvinsHosten2018 
 
Anmälan är bindande!

Sista anmälningsdag 15 juni 2018
 
 
Information om tid, plats och detaljerat schema kommer att skickas ut per mejl till dem som antagits till respektive kurs.

Kontaktpersoner

Helena Grönbacke 08-790 33 91, helena.gronbacke@slf.se

Sista anmälningsdag

15 juni 2018

Kostnad

5 000 kr (inkl moms) Obs! kostnad för logi och resa tillkommer.