← Tillbaka

Eget lärande
Allmänmedicin.se


allmänmedicin.se är en komplett medicinsk informationstjänst som är utvecklad för att underlätta och effektivisera arbetet som allmänläkare. Skapad av allmänläkare för allmänläkare.

Tjänsten, som är helt anpassad efter primärvårdens förutsättningar, innehåller bland annat:

  • omfattande allmänmedicinsk litteratur som alltid är tillgänglig och uppdaterad, t.ex.: Allmänmedicin, Jourhandboken, Procedurhandboken, ÖNH-handboken m.fl.
  • medicinska länkar till seriösa och pålitliga medicinska källor på webben, t.ex: Cochrane reviews 
  • blanketter 
  • diagnoskoder 
  • beslutsstöd för sjukskrivning 
  • patientinformation.

 Prova gratis! Kontakta oss så får du prova tjänsten en begränsad tid utan kostnad.

Kontaktpersoner

Liselott Svensson, liselott.svensson@studentlitteratur.se eller 046-31 21 94

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Tjänsten drivs sedan 2012 av Studentlitteratur. (källa: http://allmanmedicin.se/om )