← Tillbaka

Lärarlett lärande
Allmänmedicin från A till Ö - det får du på Hållö!

Utpost Hållö, Smögen
22-24 augusti, 2017, 3 dagar

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursledning

Eva de Fine Licht, specialist i allmänmedicin
Karin Hed, specialist i allmänmedicin
Christina Vestlund, specialist i allmänmedicin

Plats

Hållö, utanför Smögen. För mer information se www.utposthallo.se. Boende i delade rum på vandrarhemmet.

KursDoktorn ordnar buss till och från centrala Göteborg till Smögen samt båttransport till och från Hållö.

Kursens längd

3 dagar. Internat.

Antal deltagare

24

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Detta innefattar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens problem och kunna integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till patientens livssituation och sjukvårdens möjligheter.

Kursens mål är också att lägga grunden till ett livslångt, självstyrt och reflekterande lärande. Under kursdagarna övar vi ett patientcentrerat arbetssätt, jobbar tillsammans på modeller för struktur, organisation och teambildning med hänsyn tagen till patientsäkerhet, prioriteringsbehov och en hållbar arbetsmiljö som skall räcka arbetslivet ut. Vi reflekterar över hur vi lär oss bära osäkerhet och använda exspektans som ett arbetsredskap.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

  • Tillämpa ett individ- och patientcentrerat arbets- och förhållningssätt med kontinuitet, exspektans och tiden som arbetsredskap.
  • Reflektera över behovet av att integrera kunskap från skilda medicinska områden utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med hänsyn tagen till sjukvårdens möjligheter och patientens förutsättningar.
  • Reflektera över sin egen roll som en del i ett team.
  • Reflektera över sin egen arbetssituation.
  • Ha kännedom om principerna för prioritering.
  • Reflektera över sitt eget livslånga och självstyrda lärande.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på socialstyrelsens blankett. För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål a2, a4, b2, c2, c3

Pedagogik

Gruppdiskussioner och grupparbeten kommer att vara basen för arbetet dessa dagar och detta förutsätter ett aktivt deltagande från alla kursdeltagare.

Examinationsuppgift.

Huvudarrangör

KursDoktorn

Medverkande

Kontaktpersoner

E-post: annika.c.borjesson@vgregion.se

Krav för godkänd kurs

  • För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro. Examinationsuppgift.

Sista anmälningsdag

7 juni 2017

Kostnad

15 500 kr exkl. moms (inkluderar busstransport, mat och logi).

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.