← Tillbaka

Eget lärande
Allmänmedicin


Allmänmedicin är den svenska versionen av tredje utgåvan av den norska läro­boken Allmennmedisin, avsedd för läkarnas grundutbildning. Alla kapitel har bearbetats och uppdaterats och några helt nya kapitel har tillkommit sedan förra utgåvan.Betoningen ligger på att beskriva symtom och sjukdomar som är relevanta för allmänläkare och att visa hur allmänmedicinskt arbete går till i praktiken, med utredning och behandling av vanliga hälsoproblem och sjukdomar. Generella allmänmedicinska teman tas upp, som det kliniska samtalet, allmänmedicinens arbetssätt och metoder, den diagnostiska processen, gränser för klinisk kunskap, prioriteringar, genusaspekter och etiska överväganden inom allmänmedicin. Vidare behandlas konsultationer i olika sammanhang, som samtal vid kronisk sjukdom, rökavvänjning och beroendeproblematik samt speciella allmänmedicinska uppgifter i människors olika åldrar.

Boken kan med fördel användas av studenterna från de första terminerna av läkarutbildningen och fortlöpande. Den är också användbar för AT-läkare och har blivit mycket uppskattad av ST-läkare i allmänmedicin. Boken används också av yrkesutövare inom vården som samarbetar med allmänläkare (till exempel distriktssköterskor och apotekare) och av lärare som deltar i grund­utbildningen av läkare.

Professor Steinar Hunskår har redigerat den norska boken och lett den norska redaktionskommittén. Han är specialist i allmänmedicin (fastlege) och professor i allmänmedicin vid Universitetet i Bergen.

Boken föreligger nu i en andra svensk utgåva, som omarbetats och ytterligare anpassats för svenska förhållanden under ledning av Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet.

 

I den svenska redaktionskommittén har följande specialister i allmänmedicin medverkat:

Christer Andersson, professor, Umeå
Annika Bardel, adjungerad lektor, Uppsala
Cecilia Björkelund, professor, Göteborg
Lars Borgquist, professor, Linköping
Peter Engfeldt, professor, Örebro
Patrik Midlöv, universitetslektor, Malmö
Gunnar Nilsson, professor, Stockholm

Provläs boken här

Beställ boken här

Läs recension av boken

Huvudarrangör

Studentlitteratur AB

Medverkande

Birgitta Hovelius (red.) m.fl.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.