← Tillbaka

Eget lärande
Allmänläkarpraktikan - Smärta, sömn och stress


Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande frågorna angående smärta, sömn och stress.

Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård. Den riktar sig även till AT- och ST-läkare samt till studenter som önskar en praktisk handbok att bära med sig i fickan. Samtliga i serien medverkande författare bedriver omfattande klinisk verksamhet.

Läs ett kapitel ur boken

Beställ boken

Huvudarrangör

Studentlitteratur AB

Medverkande

Katarina Hedin, Magnus Löndahl (red.)

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.