← Tillbaka

Eget lärande
Alkohol - en fråga för oss i vården


Cirka en miljon svenskar har ett riskbruk, skadligt bruk eller ett beroende av alkohol. De allra flesta har aldrig sökt vård och har inga sociala eller psykiska problem. Men kanske har alkohol ändå betydelse för hälsan, nu eller på sikt?

Boken vill förmedla hur vi väcker frågan på ett patientcentrerat sätt när en person söker oss för något hälsoproblem. Den ger konkreta verktyg och kunskaper för samtalet, samt kunskaper om hur de flesta av våra vanliga sjukdomar kan påverkas av alkohol.Alkohol är ju samtidigt en värdefull ingrediens i många människors sociala liv, så dryckesvanorna ändrar man inte på utan goda skäl.


Boken vill också förmedla nya kunskaper om den oftast goda prognosen vid alkoholberoende och hur vi alla inom vården faktiskt mycket enkelt kan göra en stor insats vid olika typer av alkoholproblem. Boken har en bred ansats och bred målgrupp och vänder sig i första hand till läkare, sjuksköterskor och andra med patientkontakt, särskilt inom primärvård, somatik och psykiatri.Men även beslutsfattare och andra som behöver en översikt i ämnet kan ha stor nytta av flera avsnitt.

Nytt till denna upplaga av boken är att läsaren får tillgång till en interaktiv webbplats från vilken läsaren kan läsa boken digitalt, markera och anteckna samt hämta hem relevanta dokument. Här finns även övningsmaterial och tester så att du som läsare kan kontrollera dina kunskaper.

 

Provläs boken här

Beställ boken här

Läs en recension av boken här

 

”Sammanfattningsvis, en värdefull innehållsrik bok som kan rekommenderas till alla i praktiskt patientarbete. Boken har också en given plats i utbildningssammanhang."

 Jonas Sjögreen, allmänläkare, Västerås (ur recension i Läkartidningen. 2015;112:DPLR)

Huvudarrangör

Studentlitteratur AB

Medverkande

Sven Wåhlin, författare

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.