← Tillbaka

För kalendariet
5:e nationella konferensen i palliativ vård

Stockholm
21-22 mars, 2018, 2 dagar

Välkommen till den 5:e nationella konferensen i palliativ vård – Stockholm 21-22 mars 2018! 
Med rötterna mot framtiden - fokus på det palliativa förhållningssättet.

Inriktningen på den 5:e Nationella konferensen är fokus på det palliativa förhållningssättet. Vi hoppas att du på konferensen ska känna att du både får lära dig något nytt och får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter. Programmet är riktat till alla som är intresserade av den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser. Vi ser fram emot aktiv kommunikation mellan sessionsledare och deltagare och hoppas på en interaktiv konferens. Du är varmt välkommen att bidra med abstrakt för att muntligen eller skriftligen i form av en poster beskriva din forskning, patientfall eller något utvecklingsarbete inom din verksamhet etc.


Anmäler du dig senast den 11 januari 2018 får du lägre konferensavgift. 

Huvudarrangör

Nationella rådet för palliativa vård, Stockholms sjukhem, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Medverkande

Kontaktpersoner

Se konferensens hemsida

Kostnad

Se konferensens hemsida

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Se sponsorlista på konferensens hemsida