← Tillbaka

För kalendariet
14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.
5 oktober 2017

SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till: 

 

14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Temat för året:
Säker primärvård med hög kvalitet – utmaningar och lösningar

Gästföreläsare är bl.a. professor Aneez Esmail från Storbritannien, allmänläkare och expert inom patientsäkerhet i primärvården. Vi kommer även att belysa kvalitets- och patientsäkerhetsaspekter på hyrläkarverksamhet och ha workshop om hur vårdskador kan förebyggas.L

Ladda ner inbjudan här: Inbjudan

Ladda ner programmet här: Program

Har du frågor kontaktar du din närmaste SFAM Q representant.

 

 

Huvudarrangör

Kvalitet och patientsäkerhetsrådet SFAM Q

Sista anmälningsdag

5 september 2017

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.