← Tillbaka

För kalendariet
14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

5 oktober 2017

SFAM – Svensk förening för allmänmedicin – bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till:

14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Tema för året:
Säker primärvård med hög kvalitet – utmaningar och lösningar


Gästföreläsare är bl.a. professor Aneez Esmail från Storbritannien, allmänläkare och expert inom patientsäkerhet i primärvården. Vi kommer även att belysa kvalitets- och patientsäkerhetsaspekter på hyrläkarverksamhet och ha workshop om hur vårdskador kan förebyggas.

Inbjudan 

Program

Har du frågor kontaktar du din närmaste SFAM Q representant.

Huvudarrangör

Kvalitet och patientsäkerhetsrådet SFAM Q

Sista anmälningsdag

5 september 2017

Kostnad

Se inbjudan.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Inga bindningar eller jäv.