Kansliet

 

Ekonomi- och kansliansvarig

Heléne Swärd – helene.sward@sfam.se

Tel: 08-23 24 05, säkrast mån-fre kl 09.00-16.00

 

Webredaktör/ Digitalisering

Johanna Johansson – webmaster@sfam.se

Tel: 08-23 24 01/ 070 353 24 01, säkrast mån-fre kl 09.00-14.00.

 

Projektledare och redaktör Lärande & Utveckling

Maria Wolf - maria.wolf@sfam.se

 

 

Frågor angående specialistexamen och Mitt-i-ST

examen@sfam.se respektive mittist@sfam.se