Kalendarium

Händelser till kalendariet, kontakta webredaktör webmaster@sfam.se


Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön

 

 • Postgraduate workshop om allmänmedicinsk pedagogik och fortbildning

  Postgraduate workshop om allmänmedicinsk pedagogik och fortbildning

  på ön Skopelos i Grekland 18-22 september 2017. Varmt välkommen till en workshop med inspirerande föreläsningar och praktiska seminarier. Workshopen är särskilt till för dig som vill få den allmänmedicinska fortbildningen grundad på analys utifrån en kompetensvärdering.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 5 maj 2017
  Kursen startar den 18 sep 2017
 • Allmänmedicin från A till Ö - det får du på Hållö!

  Allmänmedicin från A till Ö - det får du på Hållö!

  Kursen syftar till att utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Detta innefattar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens problem och kunna integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till patientens livssituation och sjukvårdens möjligheter. Kursens mål är också att lägga grunden till ett livslångt, självstyrt och reflekterande lärande. Under kursdagarna övar vi ett patientcentrerat arbetssätt, jobbar tillsammans på modeller för struktur, organisation och teambildning med hänsyn tagen till patientsäkerhet, prioriteringsbehov och en hållbar arbetsmiljö som skall räcka arbetslivet ut. Vi reflekterar över hur vi lär oss bära osäkerhet och använda exspektans som ett arbetsredskap.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 22 aug 2017
 • Konsultationskurs Nösund, Orust

  Konsultationskurs Nösund, Orust

  Kursen tränar dig i patientcentrerad konsultation. Vårt fokus ligger på praktiska övningar i grupp med strukturerad feedback. Under första delen, tre dagar, spelar du dina egna patienter och vi analyserar videoinspelningar av dessa patientspel. Under andra delen, en dag, ser vi på inspelningar med dig och dina patienter. Kursen är på avancerad nivå. Det är önskvärt ha förkunskap i konsultationsteknik, men vi är medvetna om att alla inte har detta och vi jobbar då med att använda gruppens resurser och erfarenheter för att alla ska utvecklas.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 18 okt 2017
 • Uppdatering diabetes

  Uppdatering diabetes

  Detta är en kurs om i första hand typ-2-diabetes och utgår ifrån verkliga primärvårdsfall som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag. Vi går igenom utredning, diagnostik, utformning av individualiserad behandling, vanliga komplikationer och förebyggande arbete.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 21 sep 2017
 • Psykiatri på vårdcentralen

  Psykiatri på vårdcentralen

  Patienter som söker med olika typer av psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp på vårdcentralen. Hur kan vi bli bättre på att diagnostisera? Genomgång av diagnosverktyget M.I.N.I.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 11 okt 2017
 • Från kinetik till klinik – kurs i klinisk farmakologi enligt b3-målet

  Från kinetik till klinik – kurs i klinisk farmakologi enligt b3-målet

  Kursen riktar sig till kliniskt verksamma ST-läkare och specialister. Vi tar upp frågor som utgör ST-läkares delmål b3 avseende effektiv användning av läkemedel i klinisk vardag. Även enstaka frågeställningar från delmålen a2 (etik, mångfald och jämlikhet) och a5 (medicinsk vetenskap) berörs.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 11 jun 2017
  Kursen startar den 18 okt 2017
 • Sista anmälningsdag specialistexamen

  Sista anmälningsdag specialistexamen

  För examen läsåret 2016-2017 är sista anmälningsdag 31 augusti 2016. Vi tar emot anmälningar från och med maj 2016.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 31 aug 2017
  Kursen startar den 31 aug 2017
 •  

  Skriftligt prov specialistexamen 2017

  För examinander – skriftligt prov på egen vårdcentral kl 13-16 måndag 23 oktober.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 31 aug 2017
  Kursen startar den 23 okt 2017
 • 14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till:

  Sista anmälningsdatum för kursen är 5 sep 2017
  Kursen startar den 5 okt 2017
 •  

  14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

  SFAM – Svensk förening för allmänmedicin – bjuder genom sitt Kvalitet och patientsäkerhetsråd SFAM Q in till:

  Sista anmälningsdatum för kursen är 5 sep 2017
  Kursen startar den 5 okt 2017
 • Visa fler