Hitta artiklar

Alla årgångar av AllmänMedicin finns arkiverade på kansliet. De finns också på många bibliotek, numera ofta elektroniskt.

Sedan 2004 läggs varje nummer upp i sin helhet på SFAM:s hemsida. Skrolla nedåt!

Hjälpmedel

1994 –  ArtikelSök  BTJ:s tjänst för bibliotek. Kräver inloggning.

1983 –  Databasen SveMed+  Indexerade artiklar (online fr.o.m. nr 3-2004)

2004 – 2007  Publartiklarfeb2008 Författarregister, excel-fil att ladda ner

1979 – 2000  Primet (två artikelregister + inskannade tidningar 1979 – 1982)

Hitta rätt pdf-fil

Använd en sökmotor, t.ex. google. Sök på sfam + tidskriften + cloudinary. Lägg till författarnamn, rubrik, ämne.

Hitta artiklar på hemsidan

Använd sökfunktionen och etiketten “Tidskriften AllmänMedicin”. Komplettera gärna med författarnamn och/eller ämne.

Önskemål

Har du önskemål om att en speciell artikel ska finnas tillgänglig på hemsidan? Kontakta chefredaktor@sfam.se. Det gäller fr.o.m. AllmänMedicin 2-2012.