← Tillbaka

M.I.N.I. Formulär

Hej

Passar på att testa forumet. Jag besökte medicinska riksstämman förra veckan och på en föreläsning om psykisk ohälsa pratades det gott om M.I.N.I. intervjuformulär för att skärpa diagnostiken kring de vanligaste psykiatriska tillstånden.
Jag har provat formuläret nu vid 2 tillfällen och tycker det fungerar ganska bra och är betydligt mer träffsäkert än MADRS, BDI och HAD. Jag tycker dock att det tar alldeles för lång tid i en primärvårdskontext.

Använder ni M.I.N.I. och i så fall hur? Tycker ni det är bra?

Psykiatri

Jag använder MINI och tycker att det är bra. Det hjälper ju på traven att ringa in patientens diagnos. Det finns numera också ett självskattning screening formulär där de första frågorna i varje del av mini fylls i av pt innan besöket, på det viset vet man vilka delar i mini som man ska fördjupa sig i. Jag kan maila det screening formuläret till dig om du vill. När min dator börjar fungera ska jag se om jag kan lägga formuläret som attach här också.

Jag använder ibland MINI men då vissa utvalda domäner, tex depression och bipolär utifrån vart mina diagnostiska tankegångar går efter en "fri" konsultation. Då tycker jag ofta det fungerar bra och kan tex minska risken att jag sätter depressionsdiagnos när inte alla kriterier är uppfyllda. Jag tycker också att MINI är alldeles för omfattande att göra i sin helhet i en primärvårdskontext.

Intressant. Jag vill gärna ha självskattningsformuläret Anna.

Hej!
Har tyckt att MINI varit för omfattande att hinna med i vardagen, men har tänkt att vår psykoterapeut ska börja använda det i vissa fall. Det skulle vara intressant att titta på självskattningen som patienten gör innan besöket. Det kanske skulle göra det rimligt att använda verktyget själv. Har du möjlighet att mejla det till mig också Anna?

Hej!

Självskattningsformuläret vore toppen, säg till om det är problem för dig att lägga upp det här Anna, så ska jag se om jag kan hjälpa till.

Du måste vara inloggad för att kommentera