Forskningsnätverk psykisk hälsa i primärvård

Kontakt

Anna Nager anna@nager.se

Nätverkets arbete

SFAMs forskningsnätverk psykisk hälsa i primärvård är en plattform för att byta idéer, presentera projekt o ch skapa kontakter för forskare i SFAM som är intresserade inom området psykisk hälsa i primärvård.

SFAM’s research network mental health in primary health care is a plat form for exchanging ideas, presenting research projects and getting to know other researchers interested in the area of mental health in primary health care.