← Tillbaka

Styrelsen

SFAMs nuvarande styrelse, vald 27 april 2017


Ordförande

 

Hanna Åsberg

hanna.asberg@sfam.se

Jag är 35 år. Jag har stor vana av förtroendeuppdrag. De senaste åren har jag varit aktiv i SFAM Gävleborg och Sylf Gävleborg. Det största uppdraget jag har haft var som ordförande för Medicine Studerandes Förbund under studietiden. Då hade jag även en adjungerad plats i Läkarförbundets centralstyrelse samt satt i valberedningen för SACO studentråd.

Min hemort är Hallstavik i norra Uppland. Läkarutbildningen läste jag i Umeå. Efter läkarexamen flyttade jag till Gävle där jag har gjort AT samt ST i allmänmedicin. Under ST har jag varit biträdande AT-studierektor för primärvården i Gästrikland. I början av 2014 satt jag i Socialstyrelsens expertgrupp, som arbetade med den nya STmålbeskrivningen 2015:08.

Jag är nybliven specialist i allmänmedicin och arbetar nu på Andersbergs HC i Gävle. På fritiden gillar jag att skriva, fotografera, gå på konserter och träna på Friskis & Svettis. Jag bor med en katt i en villa i Gävle, där jag håller på med olika renoveringsprojekt i omgångar.Vice ordförande

 Ulrika Elmroth


Ulrika Elmroth

ulrika.elmroth@sfam.se

Jag är specialist i allmänmedicin sen våren 2015 och engagerad i SFAM sen några år tillbaka. Det började med engagemang i ST-rådet där vi bl a arbetar för en mer verklighetsanpassad målbeskrivning för ST, erbjuder stöd för ST-läkare om hur man får ut det mesta och bästa ur sin ST samt förmedlar en kontaktyta för internationella utbyten. Jag sitter även i styrelsen för SFAM Stockholm.

Jag är uppväxt i Jämtland, läste läkarutbildningen i Umeå och har bott, studerat och arbetat på många håll i Sverige och världen. Jag tar med mig dessa breda erfarenheter i SFAM-arbetet. Parallellt med STn har jag fördjupat mig i folkhälsofrågor, vilket är en ytterligare dimension som kompletterar den allmänmedicinska synvinkeln.

Sen 2009 bor och jobbar jag i Stockholm och har gjort min ST till största delen vid Täby Kyrkby HLM. Sen augusti 2015 arbetar jag deltid med primärvårdsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, som projektledare för Nationellt system för primärvårdskvalitet. Naturligtvis med en fot kvar i det kliniska arbetet som allmänläkare.

 

Facklig sekreterare

Gösta Eliasson

gosta.eliasson@sfam.se

Jag har arbetat 20 år som distriktsläkare i Falkenberg. Under åren 2002-2004 var jag ansvarig för fortbildningsfrågorna på  Familjemedicinska institutet Fammi, och mellan 2004-2006 var jag chef för Fammi. Jag är f.n. redaktör för tidningen Allmänmedicin och SFAM:s samordnare för SPUR-inspektioner. Jag har svårt att hinna med att vara pensionär.


Kassör

Magnus Kåregård

magnus.karegard@sfam.se

Specialistkompetens i invärtesmedicin 1990. Arbetat i primärvården sedan 1991, specialist i allmänmedicin 1993. Ordförande i SYLF Kristianstads läns landsting 1986 – 1990 och ordförande i Kristianstads läns läkarförening 1988- 1990. Studierektor för ST-allmänmedicin 1994-2000 och var Allmänläkarkonsult under samma tid. Arbetade med palliativ medicin 1998-2005 och var verksamhetschef för ASIH nordöstra Skåne 2000-2005. Distriktsläkare på vårdcentral efter detta med kort period som verksamhetschef. Medicinsk rådgivare på avdelningen för Hälso- och sjukvårdstyrning (beställaren) inom Region Skåne, 2009 tills nu, med ansvar för införandet av samtliga vårdval i inom primärvården i Skåne mm. Nyligen påbörjat arbete som medicinsk rådgivare och distriktsläkare inom Novakliniken med vårdcentraler på Österlen. Sedan 2013 har jag också ingått i den nationella arbetsgruppen för det som idag heter Primärvårdskvalitet. Mitt SFAM-engagemang härrör sig ffa från min tid som studierektor, då jag var aktiv i SR-nätverket. Gjorde ett försök att etablera en SFAM-avdelning i nordöstra Skåne på 90-talet. Tillsett att SFAM fått möjlighet att påverka utformningen av vårdvalet i Skåne genom etableringen av en referensgrupp för uppföljning och kvalitetsutveckling av primärvården i Skåne. Aktiv i samma FQ-grupp sedan 1994.

 


Vetenskaplig sekreterare

 

Anna Nager

anna.nager@sfam.se


Jag är lektor i allmänmedicin på Karolinska Institutet med klinisk bas på Sophiahemmets Husläkarmottagning i Stockholm. Sedan några år handleder jag doktorander och är projektledare för forskningsprojekt som rör e-hälsa, psykisk ohälsa och KOL inom primärvård. Jag har också under flera år undervisat och handlett ST läkare i allmänmedicin i deras vetenskapliga projektarbeten.
Jag anser att forskning och undervisning i primärvården måste ha en stark förankring i kliniken. Vi måste fördjupa oss i de frågeställningar som finns på vårdcentralen och med forskning och undervisning utveckla primärvården utifrån klinikerns perspektiv. Det hoppas jag kunna bidra och inspirera till som vetenskaplig sekreterare i SFAM.
Som ledamot i SFAMs forskningsråd och i Svenska Läkaresällskapets delegation för Medicinska riksstämman har jag kontakter för samarbete med primärvårdforskare i hela Sverige och med andra specialistföreningar i Sverige. Dessa kontakter kommer att vara till nytta i arbetet som vetenskaplig sekreterare i SFAM.Ledamöter

Maria Wolf  

maria.wolf@sfam.se

Jag är specialist i allmänmedicin sedan 2007. Jobbar med fortbildning samt som VFU-samordnare på Akademiskt Primärvårdscentrum i Huddinge. Jag är även verksam som klinisk adjunkt på KI, läkarprogrammet, samt som allmänläkare på Salems vårdcentral utanför Stockholm. Mitt engagemang i SFAM startade redan när jag i början av min ST engagerade mig i SFAMs ST-råd. Jag startade NÄSTA, som var ett nationellt nätverk för ST-läkare i hela Sverige. Genom mitt arbete på Fammi (Familjemedicinska institutet) samt i Nationella Riskbruksprojektet hade jag en naturlig plattform för att nå ut till ST-läkare runtom i landet. Som färdig specialist har jag varit engagerad i utbildningsrådet och numera i fortbildningsrådet. Jag är sedan ca 4 år tillbaka ordförande för SFAM Stockholm. Nyligen blev jag engagerad som webbredaktör på SFAMs kansli och tar även fram nytt fortbildningsmaterial till hemsidan. Jag har under våren startat ett projekt för uppstart av FQ-grupper ute på vårdcentraler runtom i landet, med pilot i Stockholm.

 

Peter Berggren

peter.berggren@sfam.se

 

Åke Åkesson

ake.akesson@sfam.se

 Styrelsen 2017

Styrelsen 2017 

Ulrika Elmroth, vice ordf, Åke Åkesson, ledamot, Hanna Åsberg, ordf, Gösta Eliasson, facklig sekr, Anna Nager, vetenskaplig sekr, Magnus Kåregård, kassör och Maria Wolf, ledamot. Ej med på bild: Peter Berggren, ledamot.