← Tillbaka

Studiebrev

SFAMs nya studiebrev 2017 och 2018 

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare 
Studiebrev 2017 Författare Gunilla Byström

Behandling av depression hos äldre 
Studiebrev 2017 Författare Gunilla Byström

Hur kan man vara säker på behandlingens effekter 
Studiebrev 2017 Författare Per Wändell

Hur säker kan man vara på diagnostiken 
Studiebrev 2017 Författare Per Wändell

Patientsäkerhet – diagnostiska fel och misstag 
Studiebrev 2017 Författare Rita Fernholm 

Läkemedel och äldre 
Studiebrev 2018 Författare Sara Modig