← Tillbaka

ST-dagarna 2017

Här finns filmer och annan information från ST-dagarna i Åre 2017

 

Storföreläsningar:

ONSDAG 13/9

Oskar Sergel, Sergel Talarkonst

Vinnande möten, samtal och presentationer

 
Varför ska ST-läkarna gå på just din föreläsning? 

I rollen som läkare hamnar man ideligen i olika typer av kommunikation där tydlighet och mottagaranpassning är av yttersta vikt. Min föreläsning handlar om just detta: effektiva och vinnande samtalmöten och presentationer.

 

Farhad Kaghani

Kulturell mångfald - hur svensk kultur kan uppfattas och missuppfattas

-Vad är hållbarhet för dig?

Att bekämpa ojämställdhet och orättvisa.

 -Vad ser du fram emot mest med ST-dagarna i Allmänmedicin i Åre?

 Att ha en aktiv och nyfiken grupp som jag ska förläsa för.

 -Varför ska ST-läkarna gå på just din föreläsning?

Förhoppningsvis för att de ska få en bättre förståelse för egna och andras kunskapssyn, tänkesätt, värdegrunder och livsformer samt för att de ska få verktyg för att ha ett bättre bemötande med patienter från andra kulturen.

 

TORSDAG 14/9

 

Nina Cavalli Björkman

Ofta lindra, alltid trösta


Hållbarhet för mig handlar om att reflektera över hur vi ska orka hela våra yrkesliv. Vården dräneras just nu på kompetens och arbetsgivarna måste lägga manken till för att få behålla sin personal. Samtidigt har också vi ett ansvar att utveckla strategier för att orka och för att vårda oss själva så att vi kan fortsätta vara bra läkare åt våra patienter.

Som alltid ser jag fram emot att möta duktiga kollegor inom allmänmedicin! Jag har föreläst mycket för allmänspecialister och brukar få svåra och spännande frågor som leder till bra diskussioner.

Om man är intresserad av att kunna hjälpa svårt sjuka patienter så ska man gå på min föreläsning. Hur formulerar man sig i existentiella samtal? Hur bemöter man patienter som frågar om förväntad livslängd? Hur gör man för att trösta?

 

Bertil Axelsson

Palliativmedicin

Hållbarhet för mig är att på olika sätt bidra till att jordens resurser räcker till även för kommande generationer.

Jag ser fram emot att få träffa många intresserade och duktiga kollegor som ska bli allmänläkare = sjukvårdens framtidshopp.

ST-läkarna ska passa på att gå på min föreläsning och efterföljande seminarie för att de då får chansen att stå bättre rustade inför arbetsuppgiften att ta hand om alla obotligt sjuka och döende patienter som de kommer att ha ansvar för i hemsjukvården och på boendena.

 

Peter Berggren, alllmänläkare, verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum Storuman

Föreläsning: Glesbygdsmedicin- här och i världen 

Seminarie: Primärvård i glesbygd-pågående teknikutveckling 

Vad är hållbarhet för dig?

Hållbarhet är för mig förmågan att lämna över till mina barn och barnbarn med vetskap att deras förutsättningar blir minst lika bra som mina varit 


Vad ser du mest fram emot med ST-dagarna i Åre?

Interaktionen med unga, vetgiriga och ambitiösa kolleger ser jag mycket fram emot 

Varför ska ST-läkarna gå på din föreläsning/ditt seminarium?

Om man är intresserad av den kanske mest progressiva primärvård som finns i Sverige just och dessutom vill få en inblick i hur man bedriver spännande primärvård i andra länder så kan man med förtröstan komma på min föreläsning. 

 

FREDAG 15/9

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för "Samordnad utveckling för god och nära vård" 

Frukostseminarium fredag 15/9 (OBS anmälan krävs!): Påverka framtidens primärvård och dess uppdrag! 

Föreläsning/avslutningsord: Nu går vi vidare! 

"Superutredare årets raket på listan" i Dagens Medicin 

Vad är hållbarhet för dig?

Att använda tillgängliga gemensamma resurser på ett klokt sätt för både dagens medborgare och med tanke på de som kommer efter oss. Ett slags effektivitet över tid.

Vad ser du mest fram emot med ST-dagarna i Åre?

Diskussion och dialog om framtidens sjukvård med de som ska jobba och verka där.

Varför ska ST-läkarna gå på ditt frukostseminarium/föreläsning?

Det är stora förändringar på gång både i svensk sjukvård och i resten av världen. Kom och hör hur vi tänker om det, och var samtidigt med och bidra till framtiden!

 

Trädgårdshoran, Lotta C Persson, författare och Emelie Trossö, skådespelare

Klara – en dramatiserad föreställning om funktionella symptom


-Vad är hållbarhet för dig?
Hållbarhet handlar om en helhetssyn på hur samhället skall fungera, från produktidé till tidpunkten då produkten är förbrukad och återvinnas till ny produkt. Hållbarhet handlar också om hur väl den enskilda människan fungerar socialt och känslomässigt i förhållande till sin omgivning. En patient skall betraktas ur ett medicinskt, socialt och själsligt perspektiv för att kunna upprätthålla livskvalité och ett långsiktigt tillfrisknande. Min egen livshistoria är ett utmärkt exempel på vad som händer när omgivningen (familj, skola, sjukvård mm) väljer endast ett perspektiv.

- Vad ser du framemot mest med ST-dagarna i Allmänmedicin i Åre?
Den givande dialogen efter föreställningen om "Klara"!

- Varför ska ST-läkarna gå på just din föreläsning?
Jag företräder en patientgrupp som ofta betraktas som "svår", den evige patienten som vandrar runt i vårdapparaten utan vilja till tillfrisknande. Föreställningen griper tag, berör och kryper innanför skinnet. Men min livshistoria visar också hur ett vårdfiasko gick att vändas till en livslång succé med en mycket enkel "metod".

 

Åsa Kadowaki, psykiater, KBT-terapeut

Let's ACT! Bli chaufför i ditt eget liv 

Hållbarhet är för mig förmågan att delta i livet och utvecklas av det. Att kunna vara i kontakt med sina känslor, tankar och reaktioner och inte kidnappas av dem utan ändå kunna hålla en livsriktning. Tålighet, närvaro, medkänsla.

Jag ser fram emot att få komma till Åre igen och föreläsa för att det innebär kontakt med kollegor från hela landet. Personligen innebär det också exponering för obehag. Förra gången jag var med i Åre så mottogs inte allt jag sa på ett positivt sätt. Någon kollega var extremt dömande i text på nätet och det gjorde mig ledsen. Nu ska jag träna mitt mod och fortsätta stå för att bidra till autonomi och hälsa via läkekonst och minskad medialisering av normala livsprocesser.

Varför man ska gå och lyssna på mig som ST-läkare? För att utmana sig ;)

 

Seminarier:

ONSDAG 13/9

Pierre de Flon, öl neurologi, Östersunds sjukhus

När det domnar, sticker och snurrar...-tips från en neurolog

I den här föreläsningen kommer vi att diskutera kring några vanliga neurologiska symtom och hur man kan använda ett strukturerat topiskt diagnostiskt arbetssätt för att komma vidare i diagnostik och handläggning. 

 

 

Josabeth Hultberg, allmänläkare Åby och Jan Håkansson, allmänläkare Krokom

Överdiagnostik och överbehandling


"Vi vill visa hur du kan genomskåda mekanismerna bakom överdiagnostik och överbehandling, vad du kan göra för att motverka det, och därigenom bidra till en långsiktigt hållbar allmänmedicinsk praktik.”

 

Petter Tourda -  "nybakad" distriktsläkare och verksamhetschef på vårdcentralen Cederkliniken i Piteå, Praktikertjänst. Han tillträdde som biträdande verksamhetschef redan under sin ST-tjänst och tog över rodret på vårdcentralen innan specialistbeviset från socialstyrelsen kommit i brevlådan. 

Följ ditt hjärta och våga bli chef – redan som ST-läkare! Primärvården står inför många utmaningar, både när det gäller bemanning men även när det gäller utveckling. Ledarskapet är oerhört viktigt för hur vårdcentralen fungerar och för hur personalen mår på sin arbetsplats.

Läkarens breda kliniska kompetens och grundläggande medicinska ansvar är en klar fördel i en chefsroll - lite provokativt kan man säga att det är lättare att vara chef i sjukvården om man är läkare. 

Seminariet kommer bland annat att beröra: 

  • Varför det är så fantastiskt roligt att vara chef
  • Varför det är enklare att vara chef om man även är läkare
  • Varför han anser att fler läkare måste våga ta steget och axla chefsansvaret inom primärvården.
  • Vikten av ett hållbart uppdrag som chef

 

 Alf Lerner

Alf Lerner blev 2016 utsedd till årets distriktläkare av SFAM och DLF med motiveringen "Alf Lerner har under lång tid fungerat som en riktig förkämpe för primärvården. Han har stått upp för primärvårdens behov av god bemanning, hög kompetens och bra utrustning."
Läkarföreningarna lyfte även fram Alf Lerners insats för den sjukvård som turistorten Åre behöver. "Han har utvecklat Åre hälsocentral till en av landets bäst fungerande glesbygdsmottagningar, som både kan hantera turistperiodernas kraftiga anstormning av besökare såväl som vardagens basala allmänmedicin".

Åremodellen

På seminariet kommer Alf Lerner utifrån sin långa erfarenhet- 29år som distriktsläkare i Åre- prata om Hälsocentralens roll i ett litet men expansivt samhälle med stora årstidsvariationer och olika event. Till exempel har Åre huserat ca 100 världscuper och snart står alpina VM 2019 för dörren. Kom och låt er inspireras!

Camilla Starck 

Hedersvåld och förtryck ur ett vårdperspektiv

Vad är hållbarhet för mig? Hållbarhet handlar om att förändra sättet vi lever på idag och att gynna utveckligen så att vi inte kompromissar med möjligheterna för kommande generationer på jorden.  

Vad ser jag fram emot mest med ST dagarna i allmänmedicin i Åre? Jag ser fram emot intressanta samtal och att få delge mina tankar och erfarenheter i ett ämne som är viktigt, som jag brinner för och där vi inom sjukvården idag har stora kunskapsluckor.  

Varför ska man gå på min föreläsning? Tänk dig att en 16-årig gift flicka som just fött sitt första barn söker dig på vårdcentralen för halsont. Du tycker utöver hennes somatiska besvär att flickan verkar må psykiskt dåligt. Hur är det rimligt att agera och hur tar du upp ämnet? Hedersförtryck kan gälla allt ifrån att inte få delta i delar av skolundervisningen, att inte få umgås med eller bli kär i den man önskar, att utsättas för hot, krav på oskuldsintyg, att riskera att bli bortgift som barn eller vuxen mot sin vilja, att leva könsstympad eller att vara i riskzonen för könsstympning. I värsta fall kan den utsatte riskera att bli misshandlad eller dödad. Ungdomsstyrelsen uppskattade redan 2009 att ca 10 % av den yngre befolkningen 16-25 år levde med begränsningar pga hedersförtryck. Dessa personer söker förstås vårdcentralen precis som alla andra. Hur ser vi till att inte öka hotbilden mot dessa patienter i vår handläggning? Vad är viktigt att tänka på? Hur tar man upp ämnet? Hur förhåller man sig till anhöriga? Vad säger lagen? Vad ska man tänka på vid journalföring, särskilt när journalen går att öppna av anhöriga som har tillgång till patientens e-legitimation? Hur ger vi rätt stöd och hjälp? När ska vi ha könsstympning i bakhuvudet som diffrentialdiagnos? Detta är frågor som kommer beröras. Alla som vill får gärna ta med sig egna fall att samtala kring om vi får tid över. Detta är ett mycket viktigt ämne. Välkomna!

 

Lars Englund & Witold Pisarek 

Allt du behöver veta om medicinsk lämplighetsprövning för körkort - frågan är fri!

 

Vad är hållbarhet för er?

Hållbarhet är det som kan stå sig in i framtiden. För allmänmedicinen innebär det en bra balans mellan medicinsk nytta och använda resurser. Perspektivet av ”Too Much Medicine” och ”Overdiagnosis” är viktigt då. Det gäller att välja klokt och prioritera rätt. ”Good enough” räcker ofta. 

Vad ser ni mest fram emot med St-dagarna i Åre?

Vi ser mest fram emot att träffa unga kollegor och kunna ge dem kunskap om trafikmedicin och få höra om deras egna uppfattningar och kunskaper inom ämnet. 

Varför ska ST-läkarna gå på ert seminarium?

De ska gå på just denna föreläsning för att det finns ett behov av sådan kunskap och den är inte så lätt att hitta. De får också möjlighet till dialog utifrån egna erfarenheter av de svåra medicinska körkortsbedömningarna. 

 

 

Per Bengtsson 

Konflikthantering.

-Vad är hållbarhet för dig?  

Hållbarhet kopplat till arbetslivet är en av de största, viktigaste och mest komplexa frågorna vi idag ställs inför i vårt moderna arbetsliv.  

Hållbarhet för mig som verksam inom företagshälsovård handlar om att vi på alla nivåer gemensamt skapa sunda förutsättningar för varandra att utvecklas i en för individen och organisationen självupplevd önskad riktning.  

-Vad ser du fram emot mest med ST-dagarna i Allmänmedicin i Åre? 

Intressanta samtal och möten.  

-Varför ska ST-läkarna gå på just din föreläsning? 

För att på ett lättsamt vis få ta del av teori och betraktelser kring konflikter. Föreläsaren har erfarenhet av konflikthantering från Balkan via Afghanistan till HC/VC UNS.  

Jag kommer lyfta vikten av att förstå att de så kallade ”mjuka frågorna” är de riktigt hårda. 

 

 

Mikael Lilja, allmänläkare och adjungerad lektor Umeå Universitet 

Genomtänkt och hållbar provtagning.

-Vad är hållbarhet för dig? Allt skall lämnas i minst lika bra skick till nästa generation. 

-Vad ser du fram emot mest med ST-dagarna i Allmänmedicin i Åre? Träffas och inspireras 

-Varför ska ST-läkarna gå på just din föreläsning? Därför att målet är att utveckla den kliniska förmågan

 

Ann Ljusberg, beteendevetare och officer 

Hållbart ledarskap.

Vad är hållbarhet för dig?

Hållbarhet känns som ett stort begrepp! Inom området Ledarskap (som är mitt område) så blir det för mig Hållbart Ledarskap. Ett ledarskap som är hållbart både för mig som leder och för de jag leder. Och självklart även för patienten om vi ska koppla det till läkarens vardag. Att jag leder på ett sätt som bidrar till att människor omkring mig inspireras och motiveras. Att de orkar prestera och att de samtidigt känner arbetsglädje. Att jag som ledare har hittat ”mitt” ledarskap, med mina värderingar och med ett sätt som passar både mig och omgivningen. Och att även jag som ledare får energi att orka!

Vad ser du emst fram emot med ST-dagarna i Åre?

De läkargrupper jag har jobbat med innan har varit nyfikna och positivt kritiska och det är härligt! Så det ser jag fram emot :-)!

Varför ska ST-läkarna gå på ditt semianrium?

Jag hoppas kunna bidra med verktyg och reflektioner som de sedan kan använda i sin vardag! Ledarskap är i mina ögon en stor del av läkarrollen, även om man formellt inte är chef så påverkar man dagligen andra människor!

 

 

Malin Kronvall, fysioterapeut utbildad inom mindfulness 

Handbok vid stresshantering.

Vad är hållbarhet för dig? 

Hållbarhet för mig handlar om konsten att ta hand om sig själv så att man också kan ta hand om andra. Hållbarhet går inifrån och ut med en strävan efter god hälsa, mental närvaro, god sömn, goda relationer och att använda jordens resurser på ett hållbart sätt. 

Varför ska ST läkarna gå just på ditt seminarium? 

För att få verktyg i vardagen att stressa mindre och prestera mer. Detta är även en chans att få veta mer om det mindfulnessprogram som idag erbjuds i vården och som är godkänt som ett komplement till olika behandlingar för vissa diagnosgrupper. 

Vad ser du framemot mest med ST DAGARNA I Åre? 

Att få dela med mig av mina erfarenheter och bjuda på enkla verktyg till en yrkesgrupp som jag samverkar med nära och som jag vet har kraftigt ökad belastning/arbetsbörda, och där många har stressrelaterade besvär.Jag ser fram emot att få delta i andra seminarier och ta del av möten med människor som valt att arbeta med människor. Jag ser även fram emot att få hålla i en aktivitet utomhus och få dela med mig av den fina naturen i  Åre. 

 

 Staffan Bjessmo, thoraxkirurg, vd Collabodoc

Digital Lättakut- lösningen på primärvårdens akutuppdrag?  

Staffan Bjessmo är utbildad Thoraxkirurg och Med. Dr. Efter 13 år på Karolinska Universitetssjukhuset, via chefsuppdrag på Akademiska Sjukhuset och i Visby började han arbeta kliniskt i primärvården 2012. Han intresserade sig tidigt för processförbättringar då han tyckte omhändertagandet av akuta patienter var ineffektivt och orsakade mycket bekymmer för både patienter och medarbetare på vårdcentralerna.  Han grundade CollaboDoc 2013 och anställde mjukvaruutvecklare och ingenjörer och tillsammans byggde de den "digitala lättakuten". Vårdkonceptet underlättar läkarnas arbete, stärker  teamsamverkan och ökar patientdelaktigheten. Sedan lanseringen i maj 2016  har vårdkonceptet spridit sig snabbt över landet . och används nu på 30 talet vårdcentraler, både offentliga och privata.

 

TORSDAG 14/9

Stina Gäre Arvidsson ST-läkare i allmänmedicin/Koordinator PrimärvårdsKvalitet på SKL

Susanne Ljungkvist ST-läkare i allmänmedicin/ Projektledare Flippen i primärvården på SKL

Ulrika Elmroth Allmänläkare/Projektledare PrimärvårdsKvalitet på SKL

Mårten Skogman Leg. psykolog/Projektledare Flippen i primärvården på SKL
 
 
Från katastrof till världsklass - Så löser du vårdcentralens problem OCH delmål 20/a4!
De flesta vårdcentraler brottas med någon form av problem eller har något som kan förbättras. Men hur gör man? Vilken ände ska man börja i? Och hur hittar man tiden? Under det här seminariet lär du dig grundläggande kunskaper om hur du kan förbättra på din vårdcentral och får råd och konkreta verktyg i förbättringsarbetet. Efter det kommer det gå som en dans att uppfylla delmål 20 / 4a!
 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) har senaste åren tagit fram stöd för att göra primärvården bättre genom projekten Flippen och PrimärvårdsKvalitet. Projekten leds av ST-läkare och allmänläkare som kommer att hålla seminariet och dela med sig av sina bästa tips.
 
 
 

Malin Sjöström, allmänläkare och Med Dr, Östersund

Koll på läget: hur få flyt i vardagen med minsta möjliga ansträngning. 

-Vad är hållbarhet för dig? Balans i tillvaron. På alla sätt; miljömässigt förstås, men också hur vi hushållar med våra krafter för att orka leva och arbeta med glädje. 

-Vad ser du fram emot mest med ST-dagarna i Allmänmedicin i Åre? Att träffa och diskutera med framtidens kollegor. 

-Varför ska ST-läkarna gå på just din föreläsning? 

Jag ger tips på smarta arbetssätt som distriktsläkare, för att underlätta det vardagliga administrativa arbetet.

 

Anna-Lena Morén, ST-läkare i obstetrik och gynekologi i Östersund och MI-tränare

Håller grundkurser i Motiverande Samtal sedan 2014. Har tidigare arbetat som ST-läkare i Järpen/Åre. Spenderar så mycket tid som möjligt på fjället och har förmånen att kunna bo i Åre. 

Inför workshopen får du gärna tänka ut en liten livsstilsförändring du skulle vilja göra!

Workshop i Motiverande Samtal - att motivera sin patient till hållbara livsstilsförändringar

-Vad är hållbarhet för dig? Att leva på ett sätt som gör att jordens resurser minskar i så liten utsträckning som möjligt. Det gäller även samhällets resurser och de resurser man har som människa. Att leva i balans på alla plan.

-Vad ser du fram emot mest med ST-dagarna i Allmänmedicin i Åre? Alla spännande människomöten!

-Varför ska ST-läkarna gå på just din föreläsning? Om ST-läkaren vill ha med sig användbara samtalsverktyg för att motivera sina patienter till exempelvis en mer hållbar livsstil ska hen komma på min workshop. Deltagarna kommer att aktiveras och få öva praktiskt, och kanske går någon ifrån workshopen motiverad till att förändra något hos sig själv?

 

Ortopedisk medicine, en introduktion, Pierre Bisschop, lärare OMI, Medförfattare till "A system of Orthopaedic Medicine

In the medical curriculum a standard education on how to diagnose and treat the non-surgical lesions of the locomotor system is still inadequate. Despite a quick evolution in high-tech diagnostic procedures, proper diagnosis remains difficult for several reasons: the presence of referred pain, absence of objective signs, incompatibility with the patient’s anamnesis, high costs, risk of radiation, etc.

Cyriax’ orthopaedic medicine offers a valuable clinical approach, more actual than ever. The application of a standardized system of clinical examination, combined with stringent interpretation of symptoms and signs, enables the practitioner to recognize clinical patterns and clinical pictures, typical for the lesions of the moving parts. It includes the recognition of red flags, as well as differential diagnostic considerations. Precise diagnosis follows which facilitates specific therapies, such as injection/infiltration, manipulation/mobilization, specific massage techniques.

  

Primärvård i glesbygd-pågående teknikutveckling . Peter Berggren, allmänläkare, verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman (se ovan under Storföreläsnngar)

 
 
 

Schema ST-dagar  

Tisdag kväll 

18.00-22.00 Registrering på Holiday Club 

19.00-cirka 22.00 Kvällsamtal med Emma Spak, samordnare för nära vård SKL och ST-läkare i allmänmedicin, om framtidens PV/utvecklingsarbete på Café Torget. Mat/fika finns att köpa. OBS anmälan via länk i utskick per e-mail, max 50 deltagare - först till kvarn!

 

Onsdag 

7.00-8.00 Registrering 

8.00-9.00 Öppnande av ST-dagarna 2017 - värdpar Frida Broström, ST-läkare allm med Åre, och Fredrik Eurenius, ST-läkare allm med Krokom

  • Ulrika Elmroth, vice ordförande SFAM, distriktsläkare
  • Maria Carllund, sjuksköterska och närvårdsområdeschef Region Jämtland Härjedalen
  • Emma Spak, samordnare för nära vård SKL, ST-läkare i allmänmedicin

9.00-10.00 Vinnande möten, samtal och presentationer. Oskar Sergel,  retorikfirman Sergel talarkonst 

10.00-10.30 Kaffe & mingel hos utställare

10.30-12.30 Kulturell mångfald - hur svensk kultur kan uppfattas och missuppfattas. Farhad Kaghani, interkulturell kommunikatör 

12.30-13.30  Lunch & mingel hos utställare

13.30-14.15 Parallella seminarier (obs intresseanmälan via länk i e-mailutskick inom kort) 

1) När det domnar, sticker och surrar – tips från en neurolog. Pierre De Flon, överläkare i neurologi, Östersunds sjukhus 
2) Konflikthantering. Per Bengtsson, leg psykolog/organisationskonsult 
3) Överdiagnostik och överbehandling. Jan Håkansson, allmänläkare Krokom & Josabeth Hultberg, allmänläkare Åby 
4) Hedersvåld och förtryck ur ett vårdperspektiv. (Tid ges för diskussion, egna fall och frågor från deltagarna) Camilla Starck, ST läkare i psykiatri och medlem i GAPF 
5) Genomtänkt och hållbar provtagning.  Mikael Lilja, allmänläkare och adjungerad lektor Umeå Universitet 
6) Hittar du dina cancerpatienter? –  interaktivt seminarium om hur SVF förenklar din vardag. Helena Brändström & Håkan Fermhede, SKL 
7) Följ ditt hjärta och våga bli chef – redan som ST-läkare!  Petter Tourda, Allmänläkare, verksamhetschef Cederkliniken, Praktikertjänst 

14.30-15.15 Samma seminarier som ovan 1-7 

 15.15-15.45 Fika & mingel hos utställare

15.45-16.30 Parallella seminarier (obs intresseanmälan via länk i e-mailutskick inom kort) 

1) Hållbart ledarskap. Ann Ljusberg, beteendevetare och officer 
2) Åremodellen - primärvårdens roll i en expansiv glesbygd. Alf Lerner OBS! Ersätter "Commotio" som utgår. 
3) Allt du behöver veta om medicinsk lämplighetsprövning för körkort - frågan är fri! Witold Pisarek & Lars Englund, allmänläkare Transportstyrelsen 
4) Handbok vid stresshantering. Malin Kronvall, fysioterapeut utbildad inom mindfulness 
5) Praktiska övningar á la Åre Hälsocentral. Representanter från Åre HC 
6) Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Staffan Ekedahl, allmänläkare SKL  
7) Digital Lättakut- lösningen på primärvårdens akutuppdrag? Staffan Bjessmo, thoraxkirurg och vd, Collabodoc 

16.45-17.30 Samma seminarier som ovan 1-7 

19.00 Mingelmiddag

Torsdag 

8.00-9.30 Ofta lindra, alltid trösta. Nina Cavalli Björkman, onkolog på Akademiska sjukhuset och Capio St:Görans Sjukhus 

9.30-10.00 Fika & mingel hos utställare

10.00-11.30 Palliativmedicin. Bertil Axelsson, professor i palliativ medicin, kirurg 

11.30-14.30  Långlunch med tid för aktiviteter, lunchpaket att ta med ut.

14.30-14.35  Kort information från SYLF (en av ST-dagarnas utställare), Martin Ahlström, styrelseledamot SYLF, ST-läkare allmänmedicin

14.35-16.00 Glesbygdsmedicin- här och i världen. Peter Berggren, allmänläkare Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman 

16.00-16.30 Kaffe & mingel hos utställare

16.30-17.15 Parallella seminarier (obs intresseanmälan via länk i e-mailutskick inom kort) 

1) Kan vi få hälsosynergier genom att arbeta för en bättre miljö? Sofia Lindegren, Läkare för miljön 
2) Koll på läget: hur få flyt i vardagen med minsta möjliga ansträngning. Malin Sjöström,  allmänläkare och Med Dr, Östersund 
3) Palliativ medicin- praktiska tips och falldiskussioner. Bertil Axelsson, professor i palliativ medicin, kirurg 
4) Primärvård i glesbygd-pågående teknikutveckling . Peter Berggren, allmänläkare, verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman 
5) Från katastrof till världsklass- så löser du vårdcentralens problem OCH delmål 20/a4! Projekten Flippen och PrimärvårdsKvalitetStina Gäre Arvidsson, ST-läkare allmänmedicin, Susanne Ljungkvist, ST-läkare allmänmedicin, Ulrika Elmroth, allmänläkare & Mårten Skogman, psykolog, SKL   
6) Workshop i Motiverande Samtal - att motivera sin patient till hållbara livsstilsförändringar. Anna-Lena Morén, ST-läkare i obstetrik och gynekologi i Östersund och MI-tränare. Observera, inför workshopen får du gärna tänka ut en liten livsstilsförändring du skulle vilja göra!
7) Ortopedisk medicin – en introduktion. Pierre Bisschop, lärare OMI, Medförfattare till "A system of Orthopaedic Medicine, ed 1 och 2

 

17.30-18.15 Samma seminarier som ovan 1-7 

19.30 Bankett 

 

Fredag  

07.30-08.15 Påverka framtidens primärvård och dess uppdrag!  Frukostseminarium med Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för Samordnadutveckling för god och nära vård (se första delbetänkandet http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201753/)(OBS föranmälan krävs) 

8.30-10.00 Klara – en dramatiserad föreställning om funktionella symptom. Lotta C Persson, föreläsare och författare & Emelie Trossö, skådespelare 

10.00-10.30 Fika & mingel hos utställare

10.30-12.00 Let's ACT! Bli chaufför i ditt eget liv. Åsa Kadowaki, psykiater, KBT-terapeut, Linköping 

12.00-12.30 Nu går vi vidare! Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård

12.30-13.00 Avslut av ST-dagarna 2017

13.00 lunch