← Tillbaka

SPUR

SPUR-inspektion av ST
SPUR-inspektion är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet.
Två allmänläkare, utsedda av SFAM:s SPUR-samordnare  besöker vårdcentralen, bedömer utbildningskvaliteten och ger vid behov förslag till förbättringar. Om det finns allvarliga brister måste vårdgivaren åtgärda dessa.
 
Vill du veta mer om SPUR? 
Gå in på Lipus hemsida: https://www.lipus.se/extern-granskning/st-spur/
 
Vill du bli SPUR-inspektör? 
Kontakta SFAM:s SPUR-samordnare Gösta Eliasson gosta.eliasson@sfam.se