← Tillbaka

Specialistexamen

Specialistexamen anordnas en gång per år.
Sista anmälningsdag till specialistexamen läsåret hösten-våren 2017-2018 var 31 augusti 2017.

Information om tidsplan för specialistexamen 2018-2019 kommer under våren /försommaren 2018. Sista anmälningsdag blir 31 augusti 2018.

Tidplan för specialistexamen 2017-2018

Anmälan senast 31 augusti 2017.
Portfölj inskickad senast 9 oktober 2017.
Skriftligt prov måndag 23 oktober 2017. Anmäl skrivningshanterare senast 9 oktober 2017.
Praktikdag senast 1 mars 2018.
Uppsats inskickad senast 1 mars 2018.
Examensavslutning anslutning till SFAMs kongress i Norrköping 18-20 april 2018.
Examinander betalar ingen kongressavgift men de /arbetsgivaren betalar resa och logi.

Vad är specialistexamen?

Specialistexamen är en frivillig examen för den som är i slutet av sin ST-tjänstgöring eller redan är färdig specialist i allmänmedicin. Anmälan till examen görs i slutet av augusti och examensprocessen pågår under läsåret med avslutning vid SFAMs årliga kongress.

Examen innehåller fyra obligatoriska moment:

  1. Portfölj med reflektion kring ST samt handledarutlåtande. Skickas in i början av oktober då examensprocessen börjar.
  2. Skriftligt prov med uppgifter från allmänmedicinskt vardagsarbete. Ges en gång årligen, vanligen i slutet av oktober.
  3. Praktikdag där en examinator följer med i patientarbetet under en dag mm. Videoinspelningar och journalexempel skickas i förväg. Tid planeras tillsammans med examinator. Senaste datum vanligen kring 1 mars.
  4. Uppsats, vanligen bestående av det vetenskapliga projektet under ST. Senaste inlämningsdatum vanligen kring 1 mars.

Examensavslutning med diplomutdelning sker på våren vid SFAMs årliga kongress.

Mer att veta om specialistexamen:

Kort information om examen , en A4-sida att skriva ut tlll handledare, chefer och andra intresserade. 

Utförlig information om examen finns i instruktionerna för examinander och examinatorer, som du hittar i menyn till höger.

Utbildning för examinatorer: SFAMs kurs i kompetensvärdering minst en gång årligen i vecka 3.

Ersättning för examinatorer och värderare.

Specialistexamen arrangeras av SFAMs råd för kompetensvärdering, som också arrangerar Mitt-i-ST

Frågor kan ställas till examen@sfam.se.