← Tillbaka

Specialistexamen

Specialistexamen anordnas en gång per år.
Sista anmälningsdag till specialistexamen läsåret hösten-våren 2018-2019 är 31 augusti 2018.

Tidplan för specialistexamen 2018-2019

Anmälan senast 31 augusti 2018.
Portfölj inskickad senast 8 oktober 2018.
Skriftligt prov måndag 22 oktober 2018. Anmäl skrivningshanterare senast 8 oktober 2018.
Praktikdag senast 12 mars 2019.
Uppsats inskickad senast 12 mars 2019.
Examensavslutning anslutning till SFAM:s kongress i Borås 8 - 10 maj 2019.
Examinander betalar ingen kongressavgift men de (arbetsgivaren) betalar resa och logi.

Vad är specialistexamen?

Specialistexamen är en frivillig examen för den som är i slutet av sin ST-tjänstgöring eller redan är färdig specialist i allmänmedicin. Anmälan till examen görs i slutet av augusti och examensprocessen pågår under läsåret med avslutning vid SFAMs årliga kongress.

Examen innehåller fyra obligatoriska moment:

  1. Portfölj med reflektion kring ST samt handledarutlåtande. Skickas in i början av oktober då examensprocessen börjar.
  2. Skriftligt prov med uppgifter från allmänmedicinskt vardagsarbete. Ges en gång årligen, vanligen i slutet av oktober.
  3. Praktikdag där en examinator följer med i patientarbetet under en dag mm. Videoinspelningar och journalexempel skickas i förväg. Tid planeras tillsammans med examinator. Senaste datum vanligen kring 1 mars.
  4. Uppsats, vanligen bestående av det vetenskapliga projektet under ST. Senaste inlämningsdatum vanligen kring 1 mars.

Examensavslutning med diplomutdelning sker på våren vid SFAMs årliga kongress.

Mer att veta om specialistexamen:

Kort information om examen , en A4-sida att skriva ut tlll handledare, chefer och andra intresserade. 

Utförlig information om examen finns i instruktionerna för examinander och examinatorer.

Utbildning för examinatorer: SFAMs kurs i kompetensvärdering ges minst en gång årligen i vecka 3, ibland även vid andra tillfällen.

Ersättning för examinatorer och värderare.

Specialistexamen arrangeras av SFAMs råd för kompetensvärdering, som också arrangerar Mitt-i-ST

Frågor kan ställas till examen@sfam.se.