← Tillbaka

Styrelsen 2018

SFAMs styrelse vald 18 april 2018

Ny styrelse 2018

Björn Landström, vetenskaplig sekreterare, Andreas Thörneby, ledamot, Annika Larsson, ledamot, Hanna Åsberg, ordförande, Maria Wolf, ledamot, Magnus Kåregård, kassör, Ulrika Elmroth, vice ordförande, Gösta Eliasson, facklig sekreterare.


Ordförande

 

Hanna Åsberg

hanna.asberg@sfam.se

Jag har gjort min AT och ST i Gävle och är specialist i allmänmedicin sedan 2015. Arbetar numer på Liljeholmens akademiska VC i Stockholm. Jag har suttit som ordförande sedan april 2016. Allmänmedicin kan vara oerhört bra när den är bra, och väldigt dåligt när primärvården inte fungerar som den ska. Jag brinner för en stark och välutvecklad primärvård, med hög medicinsk kompetens och god tillgänglighet för patienterna.
 

 Vice ordförande

 Ulrika Elmroth


Ulrika Elmroth

ulrika.elmroth@sfam.se

Jag är specialist i allmänmedicin sen våren 2015 och engagerad i SFAM sen några år tillbaka. Det började med engagemang i ST-rådet där vi bl a arbetar för en mer verklighetsanpassad målbeskrivning för ST, erbjuder stöd för ST-läkare om hur man får ut det mesta och bästa ur sin ST samt förmedlar en kontaktyta för internationella utbyten. Jag sitter även i styrelsen för SFAM Stockholm.

Jag är uppväxt i Jämtland, läste läkarutbildningen i Umeå och har bott, studerat och arbetat på många håll i Sverige och världen. Jag tar med mig dessa breda erfarenheter i SFAM-arbetet. Parallellt med STn har jag fördjupat mig i folkhälsofrågor, vilket är en ytterligare dimension som kompletterar den allmänmedicinska synvinkeln.

Sen 2009 bor och jobbar jag i Stockholm och har gjort min ST till största delen vid Täby Kyrkby HLM. Sen augusti 2015 arbetar jag deltid med primärvårdsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, som projektledare för Nationellt system för primärvårdskvalitet. Naturligtvis med en fot kvar i det kliniska arbetet som allmänläkare.

 

Facklig sekreterare

Gösta Eliasson

gosta.eliasson@sfam.se

Jag har arbetat 20 år som distriktsläkare i Falkenberg. Under åren 2002-2004 var jag ansvarig för fortbildningsfrågorna på  Familjemedicinska institutet Fammi, och mellan 2004-2006 var jag chef för Fammi. Jag är medlem i redaktionskommittén för tidningen för tidningen Allmänmedicin och SFAM:s samordnare för SPUR-inspektioner. Jag har svårt att hinna med att vara pensionär.


Kassör

Magnus Kåregård

magnus.karegard@sfam.se

Specialistkompetens i invärtesmedicin 1990. Arbetat i primärvården sedan 1991, specialist i allmänmedicin 1993. Ordförande i SYLF Kristianstads läns landsting 1986 – 1990 och ordförande i Kristianstads läns läkarförening 1988- 1990. Studierektor för ST-allmänmedicin 1994-2000 och var Allmänläkarkonsult under samma tid. Arbetade med palliativ medicin 1998-2005 och var verksamhetschef för ASIH nordöstra Skåne 2000-2005. Distriktsläkare på vårdcentral efter detta med kort period som verksamhetschef. Medicinsk rådgivare på avdelningen för Hälso- och sjukvårdstyrning (beställaren) inom Region Skåne, 2009 tills nu, med ansvar för införandet av samtliga vårdval i inom primärvården i Skåne mm. Nyligen påbörjat arbete som medicinsk rådgivare och distriktsläkare inom Novakliniken med vårdcentraler på Österlen. Sedan 2013 har jag också ingått i den nationella arbetsgruppen för det som idag heter Primärvårdskvalitet. Mitt SFAM-engagemang härrör sig ffa från min tid som studierektor, då jag var aktiv i SR-nätverket. Gjorde ett försök att etablera en SFAM-avdelning i nordöstra Skåne på 90-talet. Tillsett att SFAM fått möjlighet att påverka utformningen av vårdvalet i Skåne genom etableringen av en referensgrupp för uppföljning och kvalitetsutveckling av primärvården i Skåne. Aktiv i samma FQ-grupp sedan 1994.

Vetenskaplig sekreterare

Björn Landström

bjorn.landstrom@sfam.se

Allmänläkare sedan 1988. Huvudsakligen arbetat på Tidans vårdcentral (en liten i offentlig regi driven vårdcentral med drygt 4000 listade patienter) i Skövde.
Disputerat 2012 med en avhandling om allmänläkares arbetssätt och kompetens (The good enough GP).

Chef på ”Skaraborgsinstitutet för Forskning och Utveckling” i Skövde som har uppdraget att stödja praktiknära forskning inom hälso- och sjukvård.
Har också ett uppdrag inom professionell utveckling (PU), kommunikation och självreflektion, på Göteborgs läkarprogram.

Forskning inom allmänmedicin utgår från de kliniska frågor som uppstår i samband med allmänläkarnas (och andra personalkategoriers) praktik. De frågor som ställs bestämmer vilken forskningsmetod man kan använda, inom allmänmedicinen behövs både kvantitativa och kvalitativa metoder. Jag vill i styrelsen bidra till att forskning och kritiskt tänkande kommer till användning i vardagens sjukvård. Ämnar fortsätta samarbetet med de allmänmedicinska institutionerna som påbörjats och i styrelsen särskilt företräda det vetenskapliga och kritiska perspektivet.


Ledamöter

Maria Wolf  

maria.wolf@sfam.se

Jag är specialist i allmänmedicin sedan 2007. Jobbar med fortbildning samt som VFU-samordnare på Akademiskt Primärvårdscentrum i Huddinge. Jag är även verksam som klinisk adjunkt på KI, läkarprogrammet, samt som allmänläkare på Salems vårdcentral utanför Stockholm. Mitt engagemang i SFAM startade redan när jag i början av min ST engagerade mig i SFAMs ST-råd. Jag startade NÄSTA, som var ett nationellt nätverk för ST-läkare i hela Sverige. Genom mitt arbete på Fammi (Familjemedicinska institutet) samt i Nationella Riskbruksprojektet hade jag en naturlig plattform för att nå ut till ST-läkare runtom i landet. Som färdig specialist har jag varit engagerad i utbildningsrådet och numera i fortbildningsrådet. Jag är sedan ca 4 år tillbaka ordförande för SFAM Stockholm. Nyligen blev jag engagerad som webbredaktör på SFAMs kansli och tar även fram nytt fortbildningsmaterial till hemsidan. Jag har under våren startat ett projekt för uppstart av FQ-grupper ute på vårdcentraler runtom i landet, med pilot i Stockholm.

 

Annika Larsson

annika.larsson@sfam.se

Så som varande fast anställd, kliniskt verksam och ännu inte pensionsmässig specialist i allmänmedicin i Skellefteå i Västerbotten tillhör jag en utrotningshotad art!

Mitt namn är Annika Larsson och jag är född och uppvuxen i Finland. Läkarlinjen gick jag i Umeå men all min yrkesverksamhet har skett i Skellefteå. Specialistexamen 2006. Jag har jobbat 20 år på samma landstingsdrivna hälsocentral där förändringar på gott och ont hela tiden erbjudit nya utmaningar, så att jag aldrig behövt byta arbetsplats för att få utveckling och variation. ST-läkare, specialist, fackligt engagerad, studierektor, fortbildningsansvarig, SÄBO-läkare, verksamhetschef, handledare mm. Rollerna har varierat. Senaste året har min arbetstid bestått av att handleda 2-4 utbildningsläkare, vara medicinskt ledningsansvarig samt på den kliniska delen vara ansvarig för enhetens alla långtidssjukskrivna patienter tillsammans med rehabteamet.

 

Andreas Thörneby

andreas.thorneby@sfam.se

En gång göteborgare – alltid göteborgare, men numera i självpåtagen exil. Kliniskt verksam i Marks kommun (Västra Götaland) sedan 2003, först som ST-läkare och sedan 2009 som specialistläkare. Medlem i fortbildningsrådet 2010 – 2018 och ordförande i lokalföreningen Södra Älvsborg 2013 –2017. Mina barn är 14, 10 och 5 år. Twitter: @thorneby och @doktor_glad.

Jag jobbar på balans mellan öppen nyfikenhet och kritisk skepsis. Det är ofta bra om grupper som leder förändrings- och utvecklingsarbete kompletterar passionerade, engagerade, brinnande optimister med en och annan realistisk surgubbe/-gumma. Hjärtefrågor i urval:

  • försvara generalismen i primärvården mot uppdelning och subspecialisering

  • den enda avgränsning en allmänläkare behöver är sin definierade patientlista

  • ansvarstagande kräver dels medicinskt tolkningsföreträde och dels stort professionellt handlingsutrymme