← Tillbaka

Vetenskapliga kommittén

Den vetenskapliga kommittén för Allmänmedicinsk kongress i Norrköping 2018

 

Anna Nager
Spec i allmänmedicin, med dr
Vetenskaplig sekreterare och ledamot forskningsrådet, SFAM
anna.nager@sfam.se

 

Stefan Jansson

Stefan Jansson 
Med dr, specialist i allmänmed, distriktsläk Brickebackens vc Örebro.
Ledamot i SFAMs forskningsråd
stefan.jansson@regionorebrolan.se

Susanna Calling 
Docent, specialist i allmänmedicin
ledamot forskningsrådet, SFAM
susanna.calling@med.lu.se


Per Kristiansson
Per Kristiansson
Ledamot i SFAM:s forskningsråd
Universitetslektor, docent, allmänläkare
Verksamhetsföreträdare enheten för Allmänmedicin, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet

 

Cecilia BjörkelundFoto Christina Ylander
Cecilia Björkelund 
Specialistläkare allmänmedicin, professor,
ledamot forskningsrådet, SFAM
cecilia.bjorkelund@allmed.gu.seHanna Åsberg
Ordförande SFAM

 
Staffan Nilsson
Distriktsläkare, med dr, universitetslektor.
Ledamot i forskningsrådet SFAM. 

 

 

Göran Umefjord
Specialist i allmänmedicin, med dr
Universitetslektor Allmänmedicin, Umeå universitet,
ledamot forskningsrådet, SFAM