← Tillbaka

Värderare och examinatorer – ersättningar, villkor.

Ersättningar och arvoden för värderare /examinator

Mitt-i-ST
Arvode 6000 kr från och med juli 2015.
Vi vill ha din räkning senast 3 månader efter praktikdagen för att kunna betala och bokföra i god ordning.

Specialistexamen
Arvode 7000 kr för examen läsåret 2015-2016.
(För läsåret 2014-2015 arvode 6000 kr – skicka din räkning senast september 2015, tack).
Vill du ta ut ditt arvode som lön, använd SFAMs blankett för reseräkning.
Har du bolag med F-skattesedel, läs vidare om fakturering av arvode angående belopp och utformning av faktura.

Ersättning utgår enligt SFAMs regelverk och riktlinjer för värderares /examinators utlägg för resa och eventuell övernattningskostnad och betalas alltid direkt till värderaren/examinatorn, inte till bolag. Använd SFAMs blankett för reseräkning.

Räkningen skickas till:
SFAMs kansli
Box 503
114 11 Stockholm.