← Tillbaka

Anmälan till Mitt-i-ST

Du kan anmäla dig till Mitt-i-ST när som helst under året. Vi tar emot anmälningar löpande. Det är många som anmäler sig, så vi har kö, och du får räkna med att vänta upp till 6 månader på att få en värderare utsedd

Du får göra din Mitt-i-ST allra senast ett år innan du är klar med din ST. Meningen är ju att det ska finnas tid för en omprövning av utbildningsplanen utifrån den genomgång man har tillsammans med värderaren.

Du måste därför skicka anmälan i god tid innan du vill ha din Mitt-i-ST och allra senast 18 månader innan ST är avslutad.

Du hittar den mesta information du behöver i instruktionen om Mitt-i-ST (se meny till höger).  Det finns också en kortfattad beskrivning , som kan vara lämplig att skriva ut och ge din chef eller handledare för att ge dem en överblick över vad Mitt-i-ST är och varför det är bra för både dig och mottagningen.

Hittar du inte svar i instruktionen, kan du ställa frågor till mittist@sfam.se.

När du har skickat anmälningsformuläret ska du direkt få ett meddelande att det är skickat. Du ska också efter några minuter få ett meddelande till din e-post att anmälan har kommit fram. Får du inget meddelande, hör av dig till mittist@sfam.se.

Avgiften för Mitt-i-ST är 12 500 kr (våren 2017). När en värderare är utsedd skickar vi en faktura till den adress du har uppgivit. Om du avbryter mitt-i-st-processen tar vi ut en administrativ kostnad om 1500 kronor. Du ska ange faktureringsadress i anmälan. Kolla med din chef eller studierektor vad som är rätt faktureringsadress för Mitt-i-ST. I Stockholm gäller att det är vårdcentralen som faktureras, om du fick din ST 2015 eller senare. Varje landsting/region har sina egna regler.

Obs! Vi tar bara emot anmälningar som kommer tidigare än 18 månader innan ST beräknas vara avslutad.  

 


(Du kommer till en extern länk)