← Tillbaka

Kansliet

 

Postadress: Box 503, 11411 Stockholm

Besöksadress: Grev Turegatan 10 E
E-post: kansli@sfam.se

Närmsta tunnelbana: Östermalmstorg (uppgång Stureplan)

Tel: 08-23 24 05 Fax: 08-20 03 35
Plusgiro: 655974-4 Bankgiro: 5459-4866
Organisationsnummer: 802 009-5397

Ekonomi- och kansliansvarig

Heléne Swärd – helene.sward@sfam.se

Tel: 08-23 24 05, säkrast mån-fre kl 09.00-16.00

 

Webredaktör/ Digitalisering

Johanna Johansson – webmaster@sfam.se

Tel: 08-23 24 01/ 070-353 2401, säkrast mån-fre kl 09.00-14.00.

 
Projektledare och redaktör Lärande & Utveckling

Maria Wolf - maria.wolf@sll.se 

Chefredaktör för tidskriften AlllmänMedicin

Ingrid Eckerman - chefredaktor@sfam.se 


Frågor angående specialistexamen och Mitt-i-ST
examen@sfam.se respektive mittist@sfam.se

Tel: 08-232401 

 

Broschyrer

Blanketter

Webmaster

Johanna Johansson – webmaster@sfam.se

 

Karta