Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet - SFAM Q

SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder

genom Kvalitet och patientsäkerhetsrådet SFAM-Q in till:

 

Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård 2018

15/11 Svenska Läkarsällskapet, Stockholm

Dagen är en mötesplats för ca 150 kvalitets- och utvecklingsintresserade medarbetare och chefer inom primärvården.

Tema för året: 

Initiativet är vårt!

Hur kan IT-stöd stärka kvaliteten i primärvården? 

-Föreställningar, förväntningar och farhågor?

 

Program

 

Anmälan kan du göra här.

 

 

 

 

 

 

 


KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSRÅDET - SFAM Q

Kontakt ordförande: Rita Fernholm rita.fernholm@gmail.com 

Rådets uppdrag

SFAM Q arbetar med frågor om kvalitet och utveckling. SFAM Q har utifrån befintlig evidens tagit fram policydokument om kvalitetsarbete sett ur allmänläkarens perspektiv och tydliggjort avgränsning mot beställarens kvalitetskontroll i vårdvalsystem. SFAM Q har utvecklat en pedagogisk modell för kvalitetssystem. SFAM Q har tagit fram kvalitetsindikatorer och olika kvalitetsverktyg som kan vara användbara i det allmänmedicinska vardagsarbetet. SFAM Q arrangerar varje år en nationell kvalitetsdag för att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika kvalitetsintresserade i primärvården. Det finns ett omfattande arkiv av tidigare presentationer av kvalitetsprojekt – en guldgruva för den som söker inspiration till förbättringsarbete.

 

SFAMs kvalitets- och patientsäkerhetsråd SFAM Q

  • Rita Fernholm, ordförande, Stockholm
  • Stina Gäre Arvidsson, vice ordförande, Sundbyberg
  • Hans Brandström, Visby
  • Eva Arvidsson, Jönköping
  • Nimisha Chanduka, Stockholm
  • Robert Kristiansson, Uppsala
  • Christer Rosenberg, Blekinge