Rådet för sköra äldre i primärvården

Kontakt

Sonja Modin, sonja.modin@gmail.com

Rådets uppdrag

Rådet arbetar för att utveckla den allmänmedicinska vården för sköra äldre inklusive hemsjukvård och palliativ vård i ordinärt och särskilt boende. Fokus ligger i första hand på allmänläkarens roll/uppdrag och kompetens liksom vårdformens kvalitet. Arbetet kommer också att delvis ske i samarbete med andra yrkesgrupper och aktörer. Syftet är att utveckla hemsjukvård som helhet – förutsättningar, innehåll, kvalitet, samverkan. När det gäller allmänläkarens roll och viktiga kvalitetsaspekter i vården finns idag dokumentet Primärvårdens och generalistens roll i hemsjukvården som tagits fram i samarbete med riksföreningen för distriktssköterskor. Ett dokument om uppdragets innehåll, Allmänläkarens uppdrag i hemsjukvården, framtaget av rådet, kan användas för att diskutera vad som ingår i arbetet, vilka förutsättningar som behövs och hur man kan undersöka kvalitet. Dokumentet Bästa möjliga vård för de multisjuka äldre beskriver arbetssätt som kan möjliggöra samverkan och öka kvaliteten i de sköra äldres vård. Det är ett policydokument framtaget av SFAM, SGF (Svensk geriatrisk förening) och SIM (Svensk internmedicinsk förening).

Rådet samlar kunskap om hur man kan arbeta med sköra äldre i primärvården och arbeta i hemmet, tips på värdefulla hemsidor, kompetensutveckling, facklitteratur och skönlitteratur och annat intressant material som belyser de här patienternas speciella behov.  Materialet hittar du bland artiklar och dokument i menyn till höger.

Medlemmar

Ordförande: Sonja Modin, Stockholm, sonja.modin@gmail.com
Gunnar Carlgren, Lindköping, gunnar.carlgren@regionostergotland.se
Anne Sauer, Smålandsstenar, annegret.sauer@lj.se
Sara Hallander, Stockholm, sara.hallander@sll.se
Christina Mörk, Uppsala, christina.grzechnik.mork@regionuppsala.se

Kristina Lundgren, Örnsköldsvik, kristina.lundgren@lvn.se

Lena Pomerleau, Nacka, lena.pomerleau@sll.se
Solvig Wanland, Skövde, solveig.wanland@vgregion.se
Anders Wimo, Nordanstig, Hälsingland, anders.wimo@ki.se

Eva Oscarsson, Sundsvall, eva.oskarsson@lvn.se

Vi är några till, vi återkommer med fler namn så småningom.