Rådet för sköra äldre i primärvården

Kontakt

Sonja Modin, sonja.modin@gmail.com

Rådets uppdrag

Rådet arbetar för att utveckla den allmänmedicinska vården för sköra äldre inklusive hemsjukvård och palliativ vård i ordinärt och särskilt boende. Fokus ligger i första hand på allmänläkarens roll/uppdrag och kompetens liksom vårdformens kvalitet. Arbetet kommer också att delvis ske i samarbete med andra yrkesgrupper och aktörer. Syftet är att utveckla hemsjukvård som helhet – förutsättningar, innehåll, kvalitet, samverkan. När det gäller allmänläkarens roll och viktiga kvalitetsaspekter i vården finns idag dokumentet Primärvårdens och generalistens roll i hemsjukvården som tagits fram i samarbete med riksföreningen för distriktssköterskor. Ett dokument om uppdragets innehåll, Allmänläkarens uppdrag i hemsjukvården, framtaget av rådet, kan användas för att diskutera vad som ingår i arbetet, vilka förutsättningar som behövs och hur man kan undersöka kvalitet. Dokumentet Bästa möjliga vård för de multisjuka äldre beskriver arbetssätt som kan möjliggöra samverkan och öka kvaliteten i de sköra äldres vård. Det är ett policydokument framtaget av SFAM, SGF (Svensk geriatrisk förening) och SIM (Svensk internmedicinsk förening). Rådet samlar kunskap för hemsjukvårdsarbete, tips på värdefulla hemsidor och annat intressant material, som du hittar bland artiklar och dokument i vänstermenyn..

Medlemmar

Ordförande: Sonja Modin, Stockholm, sonja.modin@gmail.com
Gunnar Carlgren, Lindköping, gunnar.carlgren@regionostergotland.se
Anne Sauer, Smålandsstenar, annegret.sauer@lj.se
Sara Hallander, Stockholm, sara.hallander@sll.se
Christina Mörk, Uppsala, christina.grzechnik.mork@lul.se
Kristina Lundgren, Örnsköldsvik, kristina.lundgren@lvn.se
Lena Pomerleau, Nacka, lena.pomerleau@sll.se
Solvig Wanland, Skövde, solveig.wanland@vgregion.se
Anders Wimo, Nordanstig, Hälsingland, anders.wimo@ki.se

Vi är några till, vi återkommer med fler namn så småningom.