Rådet för hållbar diagnostik och behandling.

Kontakt: Minna Johansson minna.johansson@vgregion.se

 

Rådet för hållbar diagnostik och behandling. Nybildat 2017.

Ordförande är Minna Johansson. Vänd dig till henne för mer information om rådets deltagare och arbete 

Policydokument: Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder: