Läkemedelsterapirådet SFAM L

 

 

 

 

 

 

-----------------Styrelsen beslutade 24 februari 2017 att avveckla Läkemedelsterapirådet---

 

 

 

 

Kontakt

Jan Håkansson, jan.hakansson@regionjh.se

Rådets uppdrag

  • Läkemedelsrådet verkar för rationell läkemedelsterapi i vid bemärkelse.
  • Läkemedelsrådet vill stimulera kritiskt tänkande och främja evidensbaserad medicin samt stimulera landets allmänläkare att ta större ansvar för sin förskrivning.
  • Läkemedelsådet utgör SFAM:s expertorgan i läkemedelsfrågor och granskar studier av betydelse för allmänläkares arbete. Rådet granskar också kritiskt marknadsföringen av läkemedel.
  • Läkemedelsrådet har ett nära samarbete med andra aktörer, främst med SBU och Läkemedelsverket och deltar i symposier och workshops. Rådsmedlemmarna deltar också aktivt i utåtriktade aktiviteter i media, vid konferenser samt i debatten om läkemedel.
  • Läkemedelsrådet har initierat ett nätverk för allmänläkare verksamma i läkemedelskommittéer.

SFAM-L granskar

Läkemedelsterapirådets medlemmar skriver en artikelserie i tidskriften AllmänmMedicin under rubriken ”SFAM-L granskar”. Du hämta några av artiklarna i vänstermenyn.