Nationella Kvalitetsdagen 2016

13: e Nationella kvalitetsdagen för primärvården 24 nov 2016

Program och abstracts där du kan läsa mer om projekten som presenterades. Tack alla som deltog! 

Presentationer av projekten:

Förhållningssätt till evidens vid målsättning och förbättringsarbete 
Linus Johnsson

1.Kvalitetsarbete om strukturerad handläggning av hjärtsviktspatienter på Turebergsvårdcentral 
Nimisha Chanduka 

2.Utvärdering av hembaserad hjärtsviktsvård med OPTILOGG inom primärvården påGotland 
Ann Hovland

3.Behandling av alkoholberoende i primärvården jämfört med specialiserad beroendevård -en randomiserad kontrollerad studie 
Sara Wallhed Finn

4.Direktbokning till sjukgymnast 
Suzana Holmér och Helén Lövborg
Nya arbetssätt inom primärvården- VC Brinken och Rehab väst.pdf 
Suzana Holmér

5.Att kunna cykla öppnar dörrar 
Dorothea Lagrange

6.Många läkemedel – Bara när det behövs 
Ann-Charlotte Mattsson

7.Vad bestämde vi idag? 
Irina Al

8.Gruppbehandling efter överviktskirurgi 
Gerda Adelgren, Maria Löfgren och Annika Brinkberg Lapidus

9.Om Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
Therese Eklöv och Stina Gäre-Arvidsson

PrimärvårdsKvalitet 
Ulrika Elmroth, Stina Gäre-Arvidsson och Eva Arvidsson

Förbättringsarbete på vårdcentralen 
Sven Engström

Primärvårdens systematiska patientsäkerhetsarbete – IVO:s iakttagelser från en nationell tillsyn 
Lovisa Wihk

Förbättringsarbete, teori och verktygslåda 
Boel Andersson-Gäre

Tips och råd vid uppstart av förbättringsarbete 
Rita Fernholm

Varje människa är en berättelse 
Rita Charon

Hur förbättrar man vården tillsammans med patienter? 
Cristin Lind

Innovationsmodellen och  Flippen i primärvården 
Sara Tunheden och Olof Norin