Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet - SFAM Q

Tack för ditt deltagande i 14:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården 2017! 

Presentationerna från föreläsningarna hittar du via menyn till höger.

 

Kvalitetsdagen 2018 infaller 15/11. Tema:

Initiativet är vårt!

Hur kan IT-stöd stärka kvaliteten i primärvården? 

-Föreställningar, förväntningar och farhågor 

 

 

 

 


KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSRÅDET - SFAM Q

Kontakt ordförande: Rita Fernholm rita.fernholm@gmail.com 

Rådets uppdrag

SFAM Q arbetar med frågor om kvalitet och utveckling. SFAM Q har utifrån befintlig evidens tagit fram policydokument om kvalitetsarbete sett ur allmänläkarens perspektiv och tydliggjort avgränsning mot beställarens kvalitetskontroll i vårdvalsystem. SFAM Q har utvecklat en pedagogisk modell för kvalitetssystem. SFAM Q har tagit fram kvalitetsindikatorer och olika kvalitetsverktyg som kan vara användbara i det allmänmedicinska vardagsarbetet. SFAM Q arrangerar varje år en nationell kvalitetsdag för att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika kvalitetsintresserade i primärvården. Det finns ett omfattande arkiv av tidigare presentationer av kvalitetsprojekt – en guldgruva för den som söker inspiration till förbättringsarbete.

 

SFAMs kvalitets- och patientsäkerhetsråd SFAM Q

  • Rita Fernholm, ordförande, Stockholm
  • Stina Gäre Arvidsson, vice ordförande, Sundbyberg
  • Hans Brandström, Visby
  • Eva Arvidsson, Jönköping
  • Nimisha Chanduka, Stockholm
  • Robert Kristiansson, Uppsala
  • Christer Rosenberg, Göteborg