Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet - SFAM Q

SFAM – Svensk förening för allmänmedicin bjuder

genom Kvalitet och patientsäkerhetsrådet SFAM-Q in till:

 

Nationella Kvalitetsdagen för Primärvård 2018

15/11 Svenska Läkarsällskapet, Stockholm

Dagen är en mötesplats för ca 150 kvalitets- och utvecklingsintresserade medarbetare och chefer inom primärvården.

Tema för året: 

Initiativet är vårt!

Hur kan IT-stöd stärka kvaliteten i primärvården? 

-Föreställningar, förväntningar och farhågor?

 

Inbjudan att presentera ditt förbättringsarbete

Fokus ligger som vanligt på att dela med oss till varandra av våra erfarenheter och därför ser vi fram emot att du kommer och presenterar ditt projekt!

Projektet kan vara verksamhetsnära och litet eller stort. Projekt i samband med studier t.ex. ST-projekt, C och D uppsatser är också mycket välkomna. Alla yrkeskategorier är välkomna. Erfarenheter av mindre lyckade projekt är extra viktiga att förmedla så att andra kanske kan undvika just de fallgroparna. Eftersom huvudintresset är just erfarenheter bör ditt projekt vid presentationen vara genomfört och helst även utvärderat. Du håller en presentation på 10-15 minuter följd av en diskussion på 5 minuter. Välkommen med Ditt bidrag.

 

Här kan du registrera ditt abstract senast 14/5

 

 

 

 


KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSRÅDET - SFAM Q

Kontakt ordförande: Rita Fernholm rita.fernholm@gmail.com 

Rådets uppdrag

SFAM Q arbetar med frågor om kvalitet och utveckling. SFAM Q har utifrån befintlig evidens tagit fram policydokument om kvalitetsarbete sett ur allmänläkarens perspektiv och tydliggjort avgränsning mot beställarens kvalitetskontroll i vårdvalsystem. SFAM Q har utvecklat en pedagogisk modell för kvalitetssystem. SFAM Q har tagit fram kvalitetsindikatorer och olika kvalitetsverktyg som kan vara användbara i det allmänmedicinska vardagsarbetet. SFAM Q arrangerar varje år en nationell kvalitetsdag för att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika kvalitetsintresserade i primärvården. Det finns ett omfattande arkiv av tidigare presentationer av kvalitetsprojekt – en guldgruva för den som söker inspiration till förbättringsarbete.

 

SFAMs kvalitets- och patientsäkerhetsråd SFAM Q

  • Rita Fernholm, ordförande, Stockholm
  • Stina Gäre Arvidsson, vice ordförande, Sundbyberg
  • Hans Brandström, Visby
  • Eva Arvidsson, Jönköping
  • Nimisha Chanduka, Stockholm
  • Robert Kristiansson, Uppsala
  • Christer Rosenberg, Göteborg