Kompetensvärderingsrådet

Kontakt

Ulf Måwe, ulf@mawe.se

Rådets uppdrag

Kompetensvärderingsrådet arbetar med olika former för bedömning av allmänmedicinsk kompetens på ST-nivå och för specialister i allmänmedicin. Här finns en artikel om rådets verksamhet från tidskriften AllmänMedicin 2014.


Mitt i ST – värdering i mitten av ST-tjänstgöringen.
Specialistexamen – värdering i slutet av ST eller när som helst som specialist i allmänmedicin.
ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog, för erfarna specialister.
Utbildning av värderare för Mitt-i-ST och examinatorer för specialistexamen. Kurs ges varje år i vecka 3, och i övrigt när efterfrågan finns. Samma kurs ger också fördjupad utbildning för AT- och ST-handledare och studierektorer.
Särskild kompetensvärdering – för studierektorer vid särskilt behov av hjälp med värdering
Ersättning och villkor för examinatorer och värderare.

Ordförande

Ulf Måwe – ulf@mawe.se

Frågor om specialistexamen: examen@sfam.se
Frågor om Mitt-i-ST: mittist@sfam.se
Frågor om ASK: polarull.svartholm@telia.com

Medlemmar i kompetensvärderingsrådet (2018)
Ulf Måwe (ordf), Anders Fredén, Bibbi Breitholtz, Cecilia Ryding, Elisabeth Månsson Rydén, Erland Svenson, Gunilla Byström, Gunilla Stenninger,  Gunilla Östgaard, Gunnar Axelsson, Inge Carlsson, Jonas Sjögreen, Karin Lindhagen, Kirsten Nilsson, Meta Wiborgh, Robert Svartholm.

Momentansvariga
Examen – portfölj: Bibbi Breitholtz,Erland Svenson
Examen – skriftligt prov: Gunnar Axelsson, Gunilla Östgaard, Inge Carlsson, 
Examen – praktikdag: Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen, Meta Wiborgh
Examen – uppsats: Karin Lindhagen, Robert Svartholm
Examen – ledarskap: Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen
Examen – samordning: Karin Lindhagen
Mitt-i-ST – Ulf Måwe, Anders Fredén, Gunilla Stenninger, Meta Wiborgh, 
Mitt-i-ST – samordning: Kirsten Nilsson
ASK – Robert Svartholm

Framtidsgrupp för diskussion om framtida arbetsformer
Annette Friström, Christer Andersson, Christina Vestlund, Eva Jaktlund, Henrik Åhsberg, Josette Troon, Katarina Järbur, Madelene Andersson, Mats Rydberg, Pontus Stange, Sofia Hellman, Tommy Bromander.