Fortbildningsrådet

Kontakt

Anders Lundqvist andlundqvist@gmail.com

Rådets uppdrag

Fortbildningsrådet verkar för att varje specialistläkare med allmänmedicinskt uppdrag skall ha tillgång till fortbildning i sådan mängd och med sådant innehåll att den individuella professionella utvecklingen blir stimulerad och tillgodosedd.

Bland uppgifterna kan nämnas stöd till lokal fortbildning och fortbildningssamordnare, stöd till kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bland annat genom FQ- och Balintgrupper och nya kurser. Även bevakning och spridning av kunskaper om fortbildning och pedagogiska modeller till kollegor, verksamhetschefer, huvudmän och myndigheter ingår i uppdraget.

Till fortbildningsrådet kan du vända sig om du har frågor om fortbildning eller vill diskutera lokala eller nationella fortbildningsmöjligheter.

Här finns styrdokument för SFAMs fortbildningsråd med uppgifter för rådet på detaljerad nivå.

Vad är fortbildning?

Fortbildning är allt det vi gör för att bibehålla och utveckla vår allmänmedicinska kompetens. Några viktiga former:

  • Läsa artiklar och böcker
  • Lära av sina patienter
  • Medsittning av och med kollegor
  • Reflektera tillsammans i kollegial dialog till vardags informellt eller i mer organiserad form, som i ASK-projektet
  • FQ-grupp – några kollegor samlas regelbundet för att diskutera det professionella innehållet i arbetet – fall, teman – och gemensamt genomföra enkla kvalitetsstudier. SFAMs studiebrev kan vara till hjälp.
  • Balintgrupp – Läs mer om Balintledarackreditering.
  • Kurser – helst sådana som uppfyller SFAMs kriterier för vad som är bra fortbildning för allmänläkare
  • Konferenser
  • Utvecklingsarbete och forskning
  • Undervisning för yngre kollegor, läkarstudenter, andra personalkategorier

Medlemmar

Anders Lundqvist andlundqvist@gmail.com (ordf)
Andreas Thörneby, Västra Götaland
Anna Beck, Norrbotten
Eva Pulverer Marat, Skåne
Gösta Eliasson, Halland
Jonas Westergren, Stockholm
Maria Wolf, Stockholm