Styrelse

Annika Larsson, tf ordförande från 2018-10-09, annika.larsson@sfam.setel:0705-797297
Ulrika Elmroth, vice ordförande, ulrika.elmroth@sfam.setel:0703-636080
Gösta Eliasson, facklig sekreterare, gosta.eliasson@sfam.se
Björn Landström, vetenskaplig sekreterare, bjorn.landstrom@sfam.se
Magnus Kåregård, kassör, magnus.karegard@sfam.se
Andreas Thörneby, ledamot, andreas.thorneby@sfam.se
Maria Wolf, ledamot, maria.wolf@sfam.se