Styrelse

Annika Larsson, tf ordförande från 2018-10-09, annika.larsson@sfam.setel:0705-797297
Ulrika Elmroth, vice ordförande, ulrika.elmroth@sfam.setel:0703-636080
Gösta Eliasson, facklig sekreterare, gosta.eliasson@sfam.se
Björn Landström, vetenskaplig sekreterare, bjorn.landstrom@sfam.se
Magnus Kåregård, kassör, magnus.karegard@sfam.se
Andreas Thörneby, ledamot, andreas.thorneby@sfam.se
Maria Wolf, ledamot, maria.wolf@sfam.se

Styrelseledamöternas kontaktuppdrag:

Annika Larsson – Levnadsvanerådet
Ulrika Elmroth – Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet; ST-rådet; Rådet för hållbar diagnostik
Gösta Eliasson – Fortbildningsrådet; Kompetensvärderingsrådet; Tidskriften AllmänMedicin
Björn Landström – Forskningsrådet
Magnus Kåregård – Rådet för sköra äldre
Andreas Thörneby – Hemsidan; IT-rådet
Maria Wolf — Utbildningsrådet