Styrelsen 2018

Annika Larsson, ordförande från 2018-10-09, annika.larsson@sfam.se
Ulrika Elmroth, vice ordförande, ulrika.elmroth@sfam.se
Gösta Eliasson, facklig sekreterare, gosta.eliasson@sfam.se
Björn Landström, vetenskaplig sekreterare, bjorn.landstrom@sfam.se
Magnus Kåregård, kassör, magnus.karegard@sfam.se
Andreas Thörneby, ledamot, andreas.thorneby@sfam.se
Maria Wolf, ledamot, maria.wolf@sfam.se

Björn Landström, Andreas Thörneby, Annika Larsson, Hanna Åsberg, Maria Wolf, Magnus Kåregård, Ulrika Elmroth, Gösta Eliasson.