SFAM-Projekt

SFAM har fått anslag från Socialstyrelsen för följande projekt 2018

Fortbildningsprojektet

  1. Ansökan projekt 9708
  2. Beslut projekt 9708
  3. Utbildning och nätverk för fortbildningsintresserade
  4. Studiematerial – studiebrev, SWAMP-ar
  5. Podcasts

Utveckling av primärdvårdskvalitet

  1. Ansökan projekt 9973
  2. Beslut projekt 9973