Länkar

www.distriktsläkare.com
Distriktsläkare.com är ett medicinskt och socialt nätverk för läkare i primärvården. Målet är att samla alla Sveriges läkare i primärvården på ett och samma ställe. Nätverket byggs helt och hållet av läkare i primärvården och är gratis att använda.Sidan har som ambition att knyta samman läkare från hela Sverige och ge tillgång till en mängd medicinska lathundar, blanketter och nyheter. Sidan har byggts upp av Magnus Ängslycke, ST-läkare i Allmänmedicin i Alingsås.

Nordic Federation of General Practice ApSDe nordiska allmänmedicinska föreningarnas samarbetsorgan.Här hittar du också adresserna till SFAMs systerföreningar i de nordiska länderna.

Wonca – World Organization of Family Doctors 
Wonca Europe 

EquiP  The European Association for Quality in General Practice/Family Medicine 
Euract – European Academy of Teachers in General Practice 
EGPRN – European General Practice Research Network


DSAM Dansk selskab for almen medicin

NFA Norsk forening for allmenmedisin

RCGP Royal College of General Practitioners – Storbritannien

SFAMs systerföreningar i andra länder: adresslista.

Svenska Läkaresällskapet

Sveriges Läkarförbund

DLF – Distriktsläkarföreningen
SPLF – Svenska privatläkares förening
SYLF– Sveriges yngre läkares förening