Kansliet

Postadress: Box 503, 11411 Stockholm

Besöksadress: Grev Turegatan 10 E
E-post: kansli@sfam.se

Närmsta tunnelbana: Östermalmstorg (uppgång Stureplan)

Tel: 08-23 24 05 Fax: 08-20 03 35
Plusgiro: 655974-4 Bankgiro: 5459-4866
Organisationsnummer: 802 009-5397

Ekonomi- och kansliansvarig

Heléne Swärd – helene.sward@sfam.se

Tel: 08-23 24 05, säkrast mån-fre kl 09.00-16.00

Projektledare och redaktör Lärande & Utveckling

Maria Wolf – maria.wolf@sll.se

Chefredaktör för tidskriften AlllmänMedicin

Ingrid Eckerman – chefredaktor@sfam.se

 

Mitt i ST och Specialistexamen

Frågor angående Mitt-i-ST kan ställas till Mitt-i-ST-koordinator Katarina Boltenstern, katarina.boltenstern@sfam.se, tel 076-1394404, säkrast må-fre kl 9-12 eller till mittist@sfam.se

Frågor angående specialistexamen kan ställas till examen@sfam.se.

Broschyrer

Blanketter

Webmaster

webmaster@sfam.se