Om SFAM

SFAM – allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening

SFAMs ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar. Läs mer om hur du bli medlem här.

Stadgar och regler

Fullmäktige

SFAMs fullmäktigemöte hålls årligen i samband med vår Allmänmedicinska Kongress. Handlingar inför och efter fullmäktige läggs ut under ”Aktuellt”. De är även samlade här.

Lokalföreningar

SFAM har lokalföreningar i så gott som hela landet. De sänder fullmäktige till föreningens årsmöte där styrelsen väljs. Årsmötet hålls i samband med föreningens kongress på olika platser i landet varje år.

Råd och nätverk

Föreningen har ett antal råd, knutna till styrelsen. De bevakar och driver viktiga frågor inom respektive intresseområde. Det finns också flera nätverk för olika intressegrupper. Vad är skillnaden mellan ett råd och ett nätverk? Läs mer här.

Kansli

Kansliet i Stockholm sköter föreningens administration.

Tidskrifter

Tidskriften AllmänMedicin är föreningens medlemstidning. Föreningen ger tillsammans med sina systerföreningar i Norden ut den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC).

Utbildningsprenumeration

För att blivande allmänläkare ska få möjlighet att ta del av så många utbildningsverktyg som möjligt har vi arbetat fram ett paket – SFAMs Utbildningsprenumeration – med rabatter och erbjudanden. Vi arbetar vidare och hoppas framöver kunna erbjuda en motsvarande Fortbildningsprenumeration till färdiga specialister i allmänmedicin.

Andra organisationer

SFAM utgör en sektion i Svenska Läkaresällskapet (en ideell, politskt och fackligt obunden organisation vars huvudsakliga uppdrag är att verka för en bättre sjukvård för dagens och morgondagens patienter) och är specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund (läkarnas fackliga och professionella organisation). SFAM är remissinstans till dessa och till olika myndigheter angående beslut som berör allmänläkare. Remissvar som SFAM skrivit läggs ut på hemsidan under ”Aktuellt” när de skickats in. Äldre remissvar hittar du under ”Arkiv”.

Tips: om du vill hitta alla remissvar: sök på ”remiss” i sökfunktionen.

SFAM samarbetar med de yrkesföreningar i Läkarförbundet där allmänläkare är organiserade:

De fackliga föreningarnas uppgift gäller framför allt förhandlingar och avtal om löner och arbetsvillkor, medan SFAM har som uppgift att arbeta för innehållet i professionen och dess utveckling.

Internationellt

SFAM representerar svenska allmänläkare i allmänläkarnas internationella sammanslutning, Wonca, och deltar i nordiskt (Nordic Federation of General Practice) och europeiskt (Wonca Europe) samarbete.

Föreningens historia

Om du är intresserad av föreningens historia kan du läsa mer här.