← Tillbaka

Studierektorskollegiet

Kontakt

Pontus Stange :pontus.stange@gmail.com

Forumets/nätverkets arbete

Studierektorskollegiet är ett forum/nätverk för samarbete mellan landets omkring 110 studierektorer i allmänmedicin. Kollegiet har två möten varje år – ett kort möte i anslutning till SFAM:s Allmänmedicinska kongress och ett tvådagars internat på hösten där lokala studierektorer står för värdskapet.Nätverket har en debattlista på nätet, tillgänglig för studierektorerna. Vidare hålls en studierektorsmatrikel aktuell som finns tillgänglig genom SFAM:s kansli. En diplomeringskurs för studierektorer i allmänmedicin i form av ett internat hålls med oregelbundna intervall.