← Tillbaka

Nätverk

SFAMs nätverk bildas av medlemmar inom föreningen som delar ett gemensamt intresse. För att få kalla sig ett nätverk inom SFAM ska man ha styrelsens godkännande och arbeta enligt SFAMs grundläggande syfte. Nätverket styr själva hur man vill arbeta, och informerar föreningen om sin aktiviteter.

Om du är intresserad av att delta i ett nätverk, ta kontakt med nätverkets kontaktperson. 

Om du vill bilda ett nytt nätverk eller återuppliva ett avsomnat nätverk, hör av dig till SFAMs styrelse.

.

Nätverk inom SFAM