SFAM Västerbotten

Ordförande: Bengt Marklund  bengt.marklund@vll.se

Välkomna till SFAM Västerbotten!

Vi som sitter i styrelsen 2018-02-17 heter:

Bengt Marklund (ordförande), bengt.marklund@vll.se, distriktsläkare, Tegs hälsocentral Umeå

Kenny Kalin (kassör), ST-läkare, Vindelns hälsocentral Umeå

Sanna Bernhardsson (sekreterare), ST-läkare, Ålidhems hälsocentral Umeå

Mante Hedman, distriktsläkare, Storumans sjukstuga

Jenny Stattin, distriktsläkare, Dragonens hälsocentral Umeå

Kontakta gärna någon av oss (förnamn.efternamn@vll.se) om du vill veta mer om SFAM Västerbotten, vill bli medlem, aktiv i styrelsen eller om du har egna förslag och synpunkter på hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens primärvård i Västerbotten!

Det går också att följa ”SFAM Västerbotten (Svensk förening för allmänmedicin)” på vår facebooksida för information om föreningens verksamhet, aktuella frågor och evenemang.