SFAM Västerbotten

Ordförande: Jenny Lillqvist, jenny.lillqvist@regionvasterbotten.se

,

Välkomna till SFAM Västerbotten!

Styrelse vald 2019-03-28:

Ordförande: Jenny Lillqvist ST-läkare Vindelns hälsocentral.
Sekreterare: Sanna Bernhardsson, ST-läkare, Ålidhems hälsocentral Umeå
Ledamöter:
Amrei Wallmark DL Byske hälsocentral
Lena Granlund DL Ålidhems hälsocentral
Jenny Stattin, distriktsläkare, Dragonens hälsocentral Umeå
Kassör väljs internt inom styrlelsen

Kontakta gärna någon av oss (förnamn.efternamn@regionvasterbotten.se) om du vill veta mer om SFAM Västerbotten, vill bli medlem, aktiv i styrelsen eller om du har egna förslag och synpunkter på hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens primärvård i Västerbotten!

Det går också att följa “SFAM Västerbotten (Svensk förening för allmänmedicin)” på vår facebooksida för information om föreningens verksamhet, aktuella frågor och evenemang.