SFAM Stockholm

Styrelsen för SFAM Stockholm bjuder in till medlemsmöte

FokusST utbildning, bemanning och kompetensutveckling inom primärvården.

Tid: 9 maj 2017, kl 18-20

Plats: Klubbvåningen på Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm.

I samarbete med DLF och studierektor i Stockholm, eventuell gäst från HSF

Anmälan till Maria Wolf maria.wolf@sll.se senast 3 maj!

SFAM Stockholm bjuder in till medlemsmöte

Tid: 15 mars 2017 18-2030
Plats: Klubbvåningen, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
Samling med sallad 1730

Maria Hjalmarsson berättar om vad Alliansens ledande politiker nyligen lovat för resurstillskott till primärvården i vårt län.
Andrea Asplund, som avkrävde politiker ökad primärvårdsbudget under Dagens Medicins primärvårdsdag på Nalen, har också mycket att berätta.
Och vad föreslår Stiernstedts färska utredning S i SLL att uträtta?

Anmäl deltagande genast, och senast 13/3 till remywb@gmail.com
Välkommen!
SFAM-Stockholm

SFAM Stockholm bjuder till Medlemsmöte

Tid: 25 Jan 2016 18:00-20:30

Plats: SLS Klara Östra Kyrkogata 10

Ämnen som är upp till diskussion:

-Primärvårdens åtagande när FHS (”Framtidens hälso- och sjukvård”) ska genomföras i SLL.

-Senaste nytt (om APC, ersättningssystem)

-Arbetet med Nationella kunskapsstödet.

-Allmänmedicinsk perspektiv i innehållet på viss.nu

-enklare förtäring kommer att serveras.

Anmälan till  Remy Waardenburg remywb@gmail.com Senaste 23 januari

Styrelse 2017

Maria Wolf – ordförande

Kenneth Ilvall – vice ordförande

Lars Bäcklund – sekreterare

Elsa Biteus – Kassör

Ulrika Elmroth – ledamot

Homer Thenoon — ledamot

Edit Lengyel — ledamot

Reza Mohammadi — ledamot

Revisor

Ingvar Krakau

Revisorsuppleant

Ingrid Eckerman